Otvor Doširoka

27 FEBRUÁRA 2022
Nakoľko si otvorený, tak aj prijmeš. Otvor doširoka.

Si Nebeské dieťa.

Všetko dobré, čo si schopný prijať, je ti dané.

Otvor doširoka.

Najnovšie príspevky

Krk

13.05.2022|