Otvor Doširoka

27 FEBRUÁRA 2022
Nakoľko si otvorený, tak aj prijmeš. Otvor doširoka.

Si Nebeské dieťa.

Všetko dobré, čo si schopný prijať, je ti dané.

Otvor doširoka.

Najnovšie príspevky