Otvor Mi

31 AUGUSTA 2022
Láska sa zhora valí, aj keď my zamykáme dvere.

Tak ako ľudská duša túži povzniesť sa a splynúť vo svetle svojho Stvoriteľa, o to viac túži Nekonečný Stvoriteľ nájsť sa v ľudskej duši.

Ak áno, aká sila môže stáť medzi nimi? Čo by mohlo zadržať Stvoriteľovo nekonečné svetlo?

Iba Jeho túžba, aby k tomuto spojeniu došlo s naším súhlasom, aby sme to boli my, kto otvorí dvere.

Dokonca aj vtedy, keď túžba duše pominie, opustí svojho Milovaného, zápasí s Jeho láskou a dokonca sa otvorene vzbúri…aj vtedy k nám kričí a klope na naše dvere.

“Otvor mi len nekonečnú malú dierku,” hovorí Boh “a ja ti otvorím obrovskú, nekonečnú bránu ku všetkej mojej láske, z vlastného jadra môjho bytia.”

Najnovšie príspevky