Ovocie Ducha – Sebaovládanie

17 JANUÁRA 2022
Niekedy sa zdá, že sme iba zhlukom davu túžob, ako týždňové mačky: slepí, s otvorenými ústami, mňaukajúci, aby sme boli uspokojení. Je to ako keby v nás boli dva hádajúce sa hlasy: “Máš, nesmieš. Mal by si, nemal by si.” Boh chce, aby sme nad tieto chúťky postavili vôľu, ktorú nemožno podplatiť, dôvod, ktorý nemožno oklamať a svedomie, ktoré bude verné Bohu a Jeho normám.

Musíme sa buď ovládať používajúc odvahu, silu a lásku Božieho Ducha. Inak sa vnútorne rozpadneme na kusy, ovládaní tým najpodlejším a najhoším duchom, aký existuje.

Gal 5,17: Lebo túžby tela sú proti Duchu Svätému a túžba Ducha Svätého proti telu – títo sú proti sebe, aby ste nemohli robiť to, čo chcete.

Adam a Eva tu boli neslávnym vzorom pre ľudstvo. Každý z nás sa riadil ich vzoom a potom, zbitých svedomím, sa nás navyše zmocnili pocity slabosti. Ako prví boli pokúšaní rafinovaným presviedčaním Satana a výzvami ich vlastných žiadostí po zakázanom ovocí, ktoré vyzeralo tak dobre. Podľahli a zhrešili, čím na seba priviedli trest smrti a neuveriteľné zlo na celú zem a všetkých ľudí.

Ale má zmysel apelovať na ľudí, ktorí sa nevedia ovládať, ktorí ochoreli na neschopnosť, prejavujúcu sa slovami “ja nemôžem, neviem, nedokážem”, ktorých svedomie často pred tým, ako aj potom, čo urobili niečo zlé, volá: “Kto ma vyslobodí z tohto tela smrti?” Veď je zbytočné hovoriť kráľovi, ktorého poddaní zvrhli, aby vládol svojmu kráľovstvu. Jeho kráľovstvo je v plnej vzbure a nemá za sebou žiadnych vojakov. Je to panovník bez moci.

Istý človek povedal: “Keby svedomie malo moc, ako má autoritu, riadilo by svet.” Autorita bez moci nie je nič iné ako márnosť. Svedomie má právomoc viesť alebo obviňovať, ale načo je to dobré, ak je vôľa natoľko oslabená, že sa vášne a túžby dostanú na povrch, a pošliapajúc svedomie, bezhlavo odcválajú k nevyhnutnej zrážke s priepasťou?

Riešenie spočíva v našom vzťahu s Kristom:

Flp 2,12-13: Preto, Priatelia, tak ako ste ma vždy poslúchli, a nielen v mojej prítomnosti, ale teraz ešte oveľa viac v mojej neprítomnosti, s bázňou a chvením pracujte na svojej Spáse. Veď to Boh je ten, kto pôsobí vo vás, že aj chcete, aj konáte podľa Jeho vôle.

Práca na sebe samých po prijatí spásy je jediná vec, ktorá nám pomôže vybudovať úplnú sebakontrolu a nezlyhá. Ale pravdou ostáva, že pracovať na svojej spáse nemôžeš, ak si spasený ešte nebol. VYKÚPENÍ sme síce všetci – celé ľudstvo, ale SPASENÍ NIE SÚ VŠETCI. Preto sa usiluj byť spasený, aby pre teba platil aj tento úžasný sľub silym ktorý Ježiš dáva v Lukášovi tým, ktorí Mu dôverujú:

Lk 11,13: Keď teda vy, hoci ste zlí, viete ako dať dobré dary svojim deťom, o koľko viac dá Otec, ktorý je v Nebesiach Ducha Svätého tým, ktorí ho prosia.

Dôveruj Ježišovi Kristovi a vyhlás Jeho, za jediného Kráľa a Vládcu nad sebou. Pros Ho o ešte viac Božieho Ducha Svätého a On ti pomôže ovládať sa. Pamäta, že Pavol hovorí, že toto je hlavný dôvod, prečo nám Boh dáva svojho Ducha. (2Tim 1:7) Duch Svätý nezlyhá v tom, čo sľúbil, pretože Jeho túžbou je dokonalý Boží zámer: stvorenie Synov na Boží obraz.

Ak chceš byť spasený, ponúkame to náš kurz Spása, v ktorom sa dozvieš čo to spása vlastne je, prečo je životne dôležitá, kto ju môže prijať, aj kedy a ako.

Najnovšie príspevky