Pamätaj a Uspej

8 DECEMBRA 2021
Aby si mohol zmeniť seba a tento svet, musíš si uvedomiť, že si doň vstúpil zvonku.

Jozef mal v Egypte dvoch synov. Z ich mien sa dozvedáme, ako môže byť človek úspešný v tomto svete.

Prvému synovi dal meno Menaše, čo znamená zabudnúť. Vždy, keď Jozef Menašeho zavolal, spomenul si, že vďaka tejto krajine zabúda na svoj skutočný domov a na všetko, čo ho naučil jeho otec. A tak nikdy nezabudol.

Svojmu druhému synovi dal meno Efraim, čo znamená byť produktívny. Vždy, keď Jozef zavolal Efraima, spomenul si, že má v Egypte splniť svoje poslanie, aby sa tam jeho rodina mohla nakoniec dôstojne a bohato usadiť. A tak bol úspešný.

Tak ako boli pre Jozefov úspech rozhodujúce mená oboch synov, tak aj každá ľudská bytosť musí mať neustále vo vedomí dve spomienky:

Tento hmotný svet nie je naším skutočným miestom, pretože naša duša zostúpila do tohto tela zo žiarivého nebeského miesta. A ty si tu za účelom, aby si nasmeroval Božie svetlo do tohto sveta.

Ako prvý prišiel Menaše, ale Efraim, ako to neskôr Jakub povedal Jozefovi, bol väčší. Pretože najprv si musíte uvedomiť, že tento svet nie je tvoje pravé miesto. Tento svet nie je cieľ tvojho života.

A až potom si spomenieš na to, že máš splniť Boží zámer, skutočný účel svojho pobytu na zemi: uviesť tento pozemský svet do súladu s Božím Kráľovstvom, z ktorého pochádzaš.

Najnovšie príspevky