Pán dal, Pán vzal. Nech je zvelebené Jeho sväté Meno

10 JÚLA 2021
Mnohí ľudia túžia po slobode, ale len máloktorí si priznajú a ešte menej je takých, čo si uvedomujú, že do pravého požehnania je možné vstúpiť len tým, čo úplne opustili starý život. Toto svedectvo nech je pre teba povzbudením, že Duch Svätý nás svojím vedením naozaj chráni od všetkého zla a to aj vtedy, keď sa to nám, ľuďom, zdá byť presne naopak.

Bolo krátko po mojom obrátení. Duch Svätý ma v jeden večer oslovil a povedal mi: “Chcem, aby si hneď teraz išla do domu toho a toho človeka (z pochopiteľných dôvodov ho nebudem menovať). Nebudeš tam nič jesť, ani piť, ani od odtiaľ nič neprijmeš. Pôjdeš a oznámiš im, že pre ich neposlušnosť a prísahu, ktorú nesplnili zvrhnem muža z jeho miesta, jeho post riaditeľa zaujme žena a celú polikliniku prevezmú mladí chlapci. Lebo mi urobil sľub a nesplnil a zo strachu sa dáva zvádzať ženou. Primálo je im, že počúvajú tú, čo ani nie je prorokom, ale aj môjho služobníka zvádzajú a žiadajú ho prorokovať im lož.” V tom momente som sa zdvihla a odišla na určené miesto, kde som našla aj svoju spolusestru zo spoločenstva. Oznámila som im Pánovo Slovo, ako mi Duch Svätý prikázal a odišla som. Pár týždňov na to bol ten človek skutočne odvolaný z miesta riaditeľa, na jeho miesto nastúpila žena a polikliniku naozaj prevzali mladíci – firma Penta. Šokovaní síce najprv on aj jeho manželka bežali za predstaveným spoločenstva, že som ich prekliala, ale neskôr obaja priznali, že všetko, čo Pán povedal bola pravda (viď Jn 16,13). Boh spravil všetko ako povedal a oni sa viac neodvážili zvádzať moju sestru na prorokovanie pre ich vlastné záujmy.

Keby som vtedy Ducha Svätého neposlúchla, tí ľudia by nepočuli Slovo Pána a aj keby Pán vyplnil svoje Slovo na nich, nevedeli by, ani prečo sa tak stalo a ani by sa zo svojich hriechov nemohli kajať. A moja spolusestra by bola zvedená do hriechu. Ale Boh znova zachránil pred hriechom všetkých. Môže Boh takto používať na pomoc aj teba? Jendoznačne! Boh chce takto používať každého kresťana, ale my musíme najprv prijať Ducha Svätého a potom sa musíme naučiť počúvať Jeho hlas. Ak chceš o tomto o Božom pláne spásy ako aj o tomto najvzácnejšom dare vedieť viac, ponúkam ti náš kurz Spása.

A lekcia pre nás? Nedajte sa zviesť, lebo prídu mnohí v Kristovom mene a budú hovoriť podvodne, aby mnohých zviedli. Ježiš nás pred takýmito vecami varoval a toto svedectvo je dôkazom, aké dôležité je byť učeníkom Pána a nespoliehať sa na klamlivé reči smrteľných ľudí. O to viac na Pána a Jeho moc.

Najnovšie príspevky