Pane, nauč nás modliť sa

21 JÚLA 2024

Ježišovi učeníci predložili svojmu Majstrovi nesmierne dôležitú prosbu: Pane, nauč nás modliť sa.

Skvelá správa pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť efektívnej modlitbe, ktorá zmôže veľa znie: Ježiš nás to učiť nikdy neprestal.

Pre nás ľudí je prirodzené, že učíme rozprávať. Málokto však vie, že aj rozprávať s Bohom sa treba naučiť.

Ale ak v pokore ducha prijmeme pravdu, že sa to potrebujeme naučiť, len potom budeme schopní prednášať modlitby vo veľmi smelej dôvere viery, bez akéhokoľvek pochybovania a v istote, že budeme vyslyšaní. A nielen to. Budeme vedieť prednášať Bohu modlitby viery, ktoré budú mať moc vyslobodiť chorých a Pán im uľaví; a ak sa dopustili hriechov, budú im odpustené.

Kurz je určený všetkým ľuďom Dobrej vôle, príhovorcom a každému, kto sa chce naučiť rozprávať sa s Bohom slúžiť Mu týmto nesmierne mocným spôsobom.

Kurz sa uskutočnil v dňoch od 17. do 18. Júla 2024.

 Všetkým účastníkom srdečne ďakujeme za účasť.