Paradox Rozdelenia Mora

16 APRÍLA 2023
NIKDY NEPOVEDZ “TOTO SOM.”

O prechode Izraela Červeným morom čítame:

Ex 14:29: Voda bola pre nich stenou napravo aj naľavo.

Sloboda nie je vpravo. Sloboda nie je vľavo. Nie je ani v strede.

Akýkoľvek smer, ktorým sa vydáš, je len ďalšou formou otroctva. Oslobodiť sa môžeš len tým, že naraz prejdeš opačnými cestami.

Takže ak sa pristihneš, že zapadáš do definície, protireč jej. Nikdy nehovor: “Ja som toto.” Vždy opusti otroctvo Egypta.

Áno, vyžaduje si to nadprirodzené. Ale ty, znovuzrodený Brat a Sestra, si božia iskra. Si nadprirodzený.

Vždy kráčaj cez zázračné rozdelenie mora.

Najnovšie príspevky