Perličky do Zbierky

Obľúbené Perličky v knižnom vydaní!

Týmito publikáciami vyjdeme onedlho v ústrety nielen všetkým Bratom a Sestrám v Kristovi, pripravujúcim sa na svoje Božie Povolanie, ale aj všetkým, ktorí majú záujem o duchovné povzbudenie, osvietenie a predovšetkým kvalitnú, politicky nekorektnú, zato biblicky presnú a pravdivú literatúru “bez servítky”.

  • Autor : Zuzana De Jonghe
  • Vydavateľ : HZP Publications
  • Jazyk : Slovenský
  • Počet strán : ako aj
  • Rozmery knihy : budú oznámené po jej vydaní