PESACH 2023

27 MARCA 2023

POZVÁNKA na SLÁVNOSTNÉ DVOJDNIE

Týmto pozývame všetkých ZNOVUZRODENÝCH Bratov a Sestry v Kristovi a pripravujúcich sa na znovuzrodenie na slávenie najväčších sviatkov nášho Boha a Kráľa:

PESACH 2023 a Sviatok Nekvasených Chlebov

s čítaniami zo Slova a menu ako sa na Pánove sviatky patrí.

Program sviatku:

Pesach: 5.Apríla o 16.00 hodine

Sviatok Nekvasených Chlebov: 6.Apríla o 10.00 hodine

KDE: Hotel Lineas v Prešove

Pozvánka platí len pre znovuzrodených členov.

Nie znovuzrodení sa môžu tešiť na ďalšie aktivity, o ktorých ich v rovnomennej rubrike budeme včas informovať.