PESACH 2023

16 MARCA 2023

POZVÁNKA na SLÁVNOSTNÉ DVOJDNIE

Týmto pozývame všetkých Bratov a Sestry v Kristovi a pripravujúcich sa na znovuzrodenie na slávenie najväčších sviatkov nášho Boha a Kráľa:

PESACH 2023 a Sviatok Nekvasených Chlebov

s čítaniami zo Slova a menu ako sa na Pánove sviatky patrí.

Program sviatku:

Pesach: 5.Apríla o 16.00 hodine

Sviatok Nekvasených Chlebov: 6.Apríla o 10.00 hodine

KDE: Hotel Lineas v Prešove

POZOR! ZMENA VYHRADENÁ a JE MOŽNÁ!

Dbajte NECH MÁ každý z vás primeraný sviatočný ODEV, aby nik neznesvätil Pánove sviatky s hriechom vo svojej duši.

Prihláška je záväzná po zaplatení (na cenník stravy ZATIAĽ čakáme) na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: PNC). Chceš sa zapísať? Klikni na email: info@hlaszpuste.com a iba ho odošli.