Plán B

24 JÚLA 2022
Temnota, otázky, každá prekážka má svoj účel. Len vo svetle Boha nemožno nájsť.

Na začiatku stvorenia odstránil všetko svetlo. A to je zdroj všetkého, čo sa kedy pokazí.

Prečo odstránil svetlo? Prečo sa rozhodol, že sa veci môžu pokaziť?

Niekedy hovoríme, že chcel tmu ako čierne zamatové prostredie, prázdny priestor, v ktorom zažiari nové svetlo a vytvorí svet svetla.

Hovoríme, že tma je tu kvôli svetlu, ako bolesť existuje kvôli uzdraveniu.

Ale toto nemohla byť úplná odpoveď.

Prečo? Pretože tma pre účely svetla nie je úplná tma.

V našom svete nachádzame zlo, ktoré sa vzpiera vysvetleniu, vyhýba sa všetkým odpovediam a neponúka žiadne miesto, kde by mohlo svietiť svetlo.

Celá odpoveď musí byť taká, že len vo Svetle nemožno nájsť Boha. Lebo On je mimo temnoty a svetla, prítomnosti a neprítomnosti, bytia a nebytia.

A tak, ako tma existuje kvôli svetlu, tak svetlo existuje kvôli tme – aby odhalilo svoj skutočný účel, aby umožnilo poznaniu úplne transcendentného Boha vstúpiť do Jeho sveta.

Čo dosiahneme, keď odoláme výzve Temnoty. Keď si zvolíme Svetlo.

Najnovšie príspevky