Pocit Smútku

21 JÚNA 2024
Akýkoľvek pocit smútku sa spravidla nespája so svätosťou. Byť v Božej prítomnosti, ako sme vždy, musí vyvolať pocit vnútornej radosti.

Ak však nevyvoláva, je to preto, že je duch zašliapaný „mŕtvou“. t.j. nekajúcou dušou.

Existuje však jedna forma smútku, ktorá je odlišná: smútok nad nízkym duchovným stavom človeka.

Za predpokladu, že tento pocit nevedie k depresii, ale naopak je to pocit zatrpknutosti, ktorý človeka poháňa k zlepšeniu, môže to byť niečo pozitívne. Tento pocit sám o sebe vytlačí“ človeka z duchovného stavu apatie a vráti ho späť na správnu cestu. Presne ako to hovorí príslovie: „Hlad hladujúceho pracuje za neho.“

Takže aj keď tento atribút nepatrí do svätej domény, môže byť „vyťažený“ a použitý na zničenie veľmi hriešnej domény, ktorej je zvyčajne súčasťou.

Dôvodom je to, že veci sú na kozmickej úrovni takto. Pravdou je, že všetko, dokonca aj nesvätá vlastnosť, v pôvodnej forme a konečnom dôsledku pochádza zo zbožnosti. Vo svojom zdroji je koncept smútku vlastne niečím svätým.

Iba v bezbožnom prostredí sa táto vlastnosť môže stať silou nesvätosti. Spôsob, ako to zrušiť, je dať do popredia túto vlastnosť tak, ako existuje vo svätom prostredí. Akonáhle sa tento atribút dostane do popredia jeho pôvodným Božím spôsobom, spôsob, akým existuje v temnom prostredí, automaticky odpadne.

Presne to nám hovorí aj Šalamún, aj Apoštol Pavol:

Kaz 11:10: Preto vyžeň zo svojho srdca smútok a odstráň zlo zo svojho tela; lebo nezrelosť a nedokončený vývoj a mladosť neschopné priniesť nejaký užitočný výsledok.

2Kor 7:9-10: Teraz mám radosť nie preto, že ste sa zarmútili, ale že vás ten zármutok priviedol k pokániu. Bol to zármutok podľa Božej vôle, aby ste ničím netrpeli našou vinou. Lebo zármutok duše ako uvádza Pán, z ktorého sa netreba kajať, spôsobuje pokánie pre Spásu našim Bohom; ale zármutok duše od Tohto Sveta spôsobuje smrť.

Najnovšie príspevky