Počúvanie Hlasu

15 JÚNA 2024
Po ukončení správy o obetiach kniežat Tóra opisuje, ako Boh hovoril s Mojžišom vo Svätostánku.

Mojžiš počul Boží hlas tak hlasno, ako ho bolo počuť na vrchu Sinaj, ale zvuk sa zázračne zastavil pri vchode do Stanu Stretávania; tak to nikto vonku nemohol počuť.

Nm 7:7-8: Keď Mojžiš vošiel do Stanu Stretávania, aby s ním Boh mohol hovoriť, počul Jeho hlas. 

Akokoľvek by sme si to priali, nemôžeme mať dovolené počuť Boží hlas všade a v každom čase. Ak by sme mohli, boli by sme zbavení slobody voľby.

Svet, v ktorom je Boží hlas neustále počuť, nie je výzvou pre jeho obyvateľov. Božou túžbou bolo vytvoriť svet božského ticha, v ktorom môžeme prostredníctvom nášho úsilia odhaliť skrytý Boží hlas.

Našou úlohou je vziať to, čo sme počuli počas toho krátkeho obdobia na hore Sinaj a v tom malom priestore Svätostánku – a každý z nás niekde a niekedy počul Boží hlas, akokoľvek prchavo – a preniesť ho do ostatného času a priestoru.

Ak sa chceš naučiť počuť Boží hlas, prijmi pozvanie na kurz: Všetci Môžete Prorokovať 

Najnovšie príspevky