Poď Domov

9 SEPTEMBRA 2023
Najodvážnejším činom v živote človeka je návrat domov a zistenie, kým naozaj je.

Božie Slovo rozpráva príbeh o každom z nás, príbeh, v ktorom sa jedného dňa všetci nakoniec vrátime domov.

Niektorí to čítajú ako návod. Ale najlepšie sa to číta ako sľub:

Dt 30:2: A vrátite sa k Bohu, svojmu Bohu… vy a vaše deti, celým svojím srdcom a celou svojou dušou. 

Pretože, akokoľvek ironicky sa to môže zdať, návrat domov, k svojmu pravému ja, k svojmu ľudu a k svojmu Bohu a objavenie vlastnej podstaty, ktorá sa cestou akosi stratila, je ten najsamostatnejší čin, aký môže ľudská bytosť urobiť.

Znamená to prevziať zodpovednosť za svoj život, zbaviť sa postroja okolností, prekonať bič impulzov a povedať: „Je to môj život. Budem tým, kým som. A ja som jedno so svojím Bohom a so svojím ľudom!”

Nikto ti nemôže povedať, aby si to urobil, ani Boh. Je to jediná vec, ktorá je úplne na tebe.

Ale môže vo svojom Slove napísať, že sa nakoniec vrátiš domov.

Pretože ako inak by to mohlo byť?

Najnovšie príspevky