Podpis Zmluvy Abrahám!

16 SEPTEMBRA 2020
Prezident Donald Trump usporiadal v utorok historický ceremoniál pre podpis zmluvy Abrahám, dohodu, ktorú sprostredkovala jeho administratíva, a ktorá formálne normalizuje diplomatické vzťahy medzi Izraelom a dvojicou arabských štátov.

Kto sleduje proroctvá Písma, ktoré sa majú naplniť v našich časoch, vie, že ide o zmluvu, prorokovanú ešte prorokom Danielom. Toto proroctvo je staré vyše 2600 rokov! Pozn.

Genezis 15:18 Abrahámovu zmluvu popisuje. Boh uzavrel s Abrahámom zmluvu, že svätá zem bude navždy domovom jeho potomkov.

Sledujeme začiatok naplnenia tohto proroctva, ktoré sa nazýva mierovou zmluvou. Je prekvapujúce, že túto mierovú dohodu nazývajú Abrahámovou dohodou.

Keď sa do dohody pripoja Palestínčania a Antikrist to potvrdí, dokončí sa Abrahámova Zmluva a začne sa posledných sedem rokov do príchodu Krista na zem, prorokovaných v Písme.

Najnovšie príspevky