Pokarhanie

29 DECEMBRA 2021
Predtým, než ma pokarháš, najprv dokáž, že ma miluješ.

V čase, keď sa Mojžiš vrátil na miesto činu, jeho ľud dosiahol historické minimum. Uctievali modly, ohovárali sa navzájom a zatúlali sa veľmi ďaleko od cesty svojich predkov. Možno im mal povedať: “Čiňte pokánie, hriešnici, aby ste celkom nezahynuli!”

Ale neurobil to. Namiesto toho im povedal, ako sa o nich Boh staral a videl ich utrpenie, ako z lásky k nim bude robiť zázraky a prinesie im slobodu a úžasnú budúcnosť.

Čo sa týka pokarhania, Mojžiš si ho nechal pre Boha v otázke: “Prečo si zle zaobchádzal so svojim ľudom?”

Ak sa ti nepáči životný štýl toho druhého, urob mu láskavosť – pomôž mu. Až keď mu do života prinesieš niekoľko zázrakov, môžeš ho vyzvať, aby sa zbavil svojich zlozvykov.

Najnovšie príspevky