Pomoc Telu, je Pomoc Duši

8 FEBRUÁRA 2024
Boh pokračoval v zákonoch, ktoré upravovali rešpektovanie autority, dary, ktoré sa mali dávať kmeňu Lévi, pravdu pri vykonávaní spravodlivosti a správanie voči nepriateľom.

Na Božích zákonoch je krásne, že Boh nimi podporuje oboje: dušu aj telo. Boh ním všetko zjednocuje — robí celistvým, zdravým.

Ex 23:5: Keď vidíš osla svojho nepriateľa, ako sa krčí pod nákladom. . . musíš mu pomôcť.

Boh nám dal Zákon a jeho prikázania v prospech našich tiel, ako aj našich duší. Napriek tomu, keďže telo (naše bremeno alebo „osol“) prirodzene hľadá svoje vlastné pohodlie, je pravdepodobné, že bude považovať štúdium Božieho Zákona a plnenie Jeho prikázaní za bremeno. Môže sa vzbúriť a postaviť sa ako „nepriateľ duše“. A väčšina ľudí to pozná, však?

Preto, keďže pre väčšinu je hlas tela hlasnejší ako hlas našej duše, pravdepodobne budú spočiatku vnímať Zákon ako príšernú záťaž, ktorá ich utláča.

To však znamená len to, že takýto človek Boží Zákon ešte neintegroval do svojho života. Preto, namiesto toho, aby sme pohŕdali telom kvôli jeho prirodzenému postoju, by sme s ním skôr mali pracovať, posilňovať jeho zdravie a zároveň ho „vychovávať“, aby si uvedomilo, že akceptovanie diktátu Zákona je v jeho vlastnom záujme.

Kým človek zmýšľa, že Zákon je zlý a prikázania ťažké, je zlý, t.j. negatívny a preto zostáva aj fyzicky chorý a duchovne ubitý. Negativita naozaj ubíja dušu až tak, že pre tento útlak trpí aj telo. Ale akonáhle si človek uvedomí, že Boží Zákon a Jeho prikázania sú tým najpravdivejším a dokonca zdrojom života, jeho telo ich bude považovať za dar a nadšene sa spojí s jeho dušou pri ich plnení.

Najnovšie príspevky