Postav sa na Nohy!

2 NOVEMBRA 2022
Pri pohľade na tých, ktorí konajú nerozumne, sú tupí na chápanie a necitliví na to, čo je správne, máme tendenciu hovoriť, že to majú v hlave hore nohami.

Lenže pravdou je, že sa im nemožno čudovať a že hore nohami to má v hlave aj väčšina okolo nich – všetci, ktorí nepochopili, čo nás svojím životom učil náš praotec vo viere – Abrahám. Nik z nich sa dodnes nezamyslel nad poradím všetkých vecí.

Zamysli sa: odkedy bolo dané Učenie Boha obsahujúce Boží Zákon a prikázania, postupnosť uctievania a bohoslužby človeka je:

  1. odstránenie predkožky tela (snaha o odstránenie vrstvy hlúposti – tuposti, necitlivosti)
  2. potom jazyka
  3. potom srdca

Človek je učený najprv naprávať svoje skutky, potom reč, až nakoniec zmýšľanie.

Lenže Abrahám, náš otec vo viere, ktorý žil pred odovzdaním Učenia a Božieho Zákona, nás svojím životom učí pravý opak:

  1. najprv spoznal svojho Stvoriteľa –premýšľal o Bohu a hovoril s Ním vo svojom vnútri;
  2. potom šíril nábožnosť – tým, že o Bohu všetkým hovoril;
  3. a nakoniec prijal obriezku (odstránenie predkožky) – konal.

Ako si na tom ty? Postav sa na nohy, aby s tebou Boh mohol hovoriť!

Najnovšie príspevky