Potiahni za lano

25 OKTÓBRA 2022
Dôvera je mierou zväzku. Tvoja dôvera Bohu je tak mierou tvojho zväzku s Ním.

Potiahni za lano a zistíš, k čomu je priviazané.
Vytrhni ho a uvidíš, aký je ten uzol pevný.

Takže tu existuje len jedna miera tvojho spojenia s vyššie uvedeným:
Keď ťa celý veľký svet ťahá nadol a v každom smere, ktorým si nikdy nechcel ísť, ako pevne sa vieš držať svojho pokoja, svojej dôvery, že všetko je dobré, že všetko, čo pochádza od Neho, je dobré?

Najnovšie príspevky