Potravinové farbivá a ich Povrchové úpravy

1 JÚLA 2024
Šellac je “kóšer”, ale napríklad karmín nie je. Ako to?

Navyše HZP je stránkou prorockých náuk. Čo také majú potravinový priemysel, cukríky a farebné nápoje spoločné s proroctvami posledných čias? Nuž, veľa.

Aj ty si v dnešných neľahkých časoch pre rodiča dávaš pozor na to, čo deťom a aj sebe vlastne kupuješ? Nie kvôli peňaženke, ale pre svoj vzťah s Bohom. My sme tak od rodiny dostali v USA asi najpopulárnejšie cukríky s názvom Jelly Belly. A ak si nedáš pozor, naozaj z nich to jelly belly – želatínové brucho – mať môžeš. Ale sú cukríky pre Božích vyvolených sladkosťou, či zvodom do hriechu? Poďme sa na ne pozrieť zblzka.

Pri skúmaní, čo všetko sa v oných fazuľkách nachádza, som okrem nebezpečných farieb natrafila aj na ich povrchovú úpravu – šelak.

Aj teba zaujíma, na akom základe/princípe je povolené používať produkty ako šelak? Lebo zatiaľ čo šelak “kóšer” je, produkty ako košenila, karmín a kyselina karmínová (E120) Bohom dovolené nie sú.

Prečo? Pretože Boh nás učí nejesť určitý hmyz.

ŠELAK

Šelak (Shellac) alebo „cukrárska glazúra“, ako sa hovorí v hovorovej reči, je živica, ktorú vylučuje samica chrobáka. Na komerčné použitie sa živica zbiera zo stromov, spracováva a čistí tak, aby neobsahovala žiadne časti hmyzu, ktoré by sa na nej mohli prilepiť. Vyčistená živica sa rozpustí v troch až štyroch dieloch etanolu, čím sa získa tekutý šelak, ktorý sa používa ako priehľadná potravinová glazúra, ktorá dobre funguje na udržanie dlhotrvajúceho lesku na výrobku. 21 Šelak sa okrem iného používa v želé a dúhových postrekoch a ako povrchová úprava želatínových fazuliek a iných cukríkov.

A dôvod, prečo je Shellac povolený:

Napadá ťa iná lepkavá látka, ktorá sa vylučuje z nekóšer hmyzu a ktorú by sme mohli považovať za podobnú šelaku? Pravdepodobne máš na mysli med, ktorý vylučuje včela.

*Viac sa živočíchoch a ich častiach, používaných v potravinovom priemysle, ale pre človeka na konzum zakázané, dozvieš v kurze Zakázané Ovocie. Kurz je možné objednať a sledovať aj celou rodinou v pohodlí domácnosti. Pre viac informácií nás kontaktuj.

KARMÍN

Karmín (Carmine) sa vyrába tepelným sušením košenilového hmyzu až do úplného vysušenia a následným rozdrvením na prášok. Prášok sa potom varí vo vode, ktorá slúži na extrakciu kyseliny karmínovej, ktorá je prítomná v práškovom hmyze. Použitie pridaných chemikálií spôsobuje, že farbivá a živočíšne látky prítomné v kvapaline sa vyzrážajú do červeného pigmentu. Takže v prípade karmínu už ide o priamu konzumáciu hmyzu.

Jedenie hmyzu zvaného košenila je Bohom zakázané.

A ČO FARBY?

RED #3

Čerešňová červená, používaná najmä v kozmetickom priemysle na rôzne druhy balzamov na pery, rúžov a pod. je zakázaná už roky, ale veselo sa používa, hoci sa výrába z petroleja.

Veriaci, ktorý nedbá, čo kupuje, má v tejto veci problém, lebo tak dokazuje nekajúcnosť – nevšímavým bol aj pred spasením. Navyše, nedbanlivosť je prekliata vlastnosť a trocha kvasu prekvasí celé cesto. Preto pozor!

Americká potravinová agentúra FDA o tejto fdarbe hovorí: “Najviac znepokojujúce sú dlhodobé účinky na zdravie,” hovorí Swei s odkazom na štúdie odhaľujúce priamu súvislosť medzi vysokými dávkami aditíva a rakovinou štítnej žľazy u potkanov. FDA sama dospela k záveru, že RED 3 spôsobuje rakovinu u zvierat.”

RED #40

Červená spôsobuje hyperaktivitu, nálepkovanú dnes ako ADD a ADHD. Nemyslím, že je rozumné kupovať dieťaťu to, čo ho poškodzuje a vyčerpáva. Navyše, môže sa dnes ešte vôbec niekto čudovať., prečo sú deti také neposlušné? Veď napchať ich na psychiku pôsobiacimi cukríkami a potom od nich vyžadovať disciplínu, nedáva logiku nikomu. A ak sa toto deje a Apoštol pred týmto varoval, potom je jasné, že za celou vecou nie je len naivný vedec…

YELLOW #6 / SUNSET YELLOW FCF

Žltá sa používa ako oranžové alebo žlto-oranžové farbivo, získané z ropy.  Keď sa pridáva do potravín predávaných v USA, je známa ako FD&C Yellow 6; pri predaji v Európe je označený číslom E110. Sunset yellow sa používa v potravinách, kondómoch, kozmetike a drogách, v cukríkoch, dezertoch, snackoch, omáčkach a konzervovanom ovocí. Slnečná žltá sa často používa v spojení s E123, amarantom, na vytvorenie hnedého sfarbenia v čokoládach aj karameli.

Prijateľný denný príjem (ADI) je 0–4 mg/kg podľa usmernení EÚ a WHO/FAO. Žltá FCF údajne nemá karcinogenitu, genotoxicitu ani vývojovú toxicitu v množstvách, v ktorých je použité.

Od 70. rokov 20. storočia a dobre propagovanej obhajoby Benjamina Feingolda existuje verejná obava, že potravinárske farbivá môžu u detí spôsobiť správanie podobné ADHD. To je dôvod prečo sme o týchto tzv. vývojových poruchách pred 40 rokmi nepočuli: kde niet umelých potravinových farbív z ropy, tam nieto problémov, ani porúch správania sa u detí, spôsobených sladkosťami a nápojmi.

Tieto obavy viedli FDA a ďalšie orgány pre bezpečnosť potravín k pravidelnému prehodnocovaniu vedeckej literatúry a viedli britský úrad FSA k tomu, aby výskumníkom z Southampton University zadala štúdiu o účinku zmesi “Southampton 6” a benzoátu sodného (konzervačná látka) na deťoch v bežnej populácii, ktoré ich konzumovali v nápojoch; štúdia publikovaná v roku 2007.  Štúdia zistila „možnú súvislosť medzi konzumáciou týchto umelých farbív a konzervantom benzoanu sodného a zvýšenou hyperaktivitou“ u detí; Poradný výbor FSA, ktorý štúdiu vyhodnotil, tiež zistil, že kvôli obmedzeniam štúdie, výsledky nebolo možné extrapolovať na všeobecnú populáciu a odporučilo sa ďalšie testovanie.“

BRILLIANT BLUE/ BLUE 1

Brilantná modrá, je označená číslom E133 a má farebný index 42090. Má vzhľad modrého prášku a je rozpustná vo vode a glycerole, s maximálnou absorpciou pri asi 628 nanometroch. Je to jedna z najstarších farebných prísad schválených FDA a je všeobecne považovaná za netoxickú a bezpečnú.

Bežné použitia. Brilantnú modrú možno použiť v kozmetike, užívaných liekoch a potravinách vrátane doplnkov stravy, raňajkových cereálií, koláčov a koláčikov, cukríkov, žuvačiek, mliečnych výrobkov, dekorácií na pečenie, ochutených vôd a mrazených pochúťok.

Lenže aj Brilantná modrá FCF alebo bežnejšie označovaná ako modrá je syntetické farbivo vyrobené z ropy. Najvýznamnejším známym vedľajším účinkom Blue 1 je jej potenciál spôsobiť alergické reakcie, vrátane kožných vyrážok, žihľavky alebo upchatého nosa u citlivých jedincov.

Blue 1 nemusí spôsobiť rakovinu, ale mali by sa vykonať potvrdzujúce štúdie. Farbivo môže spôsobiť reakcie z precitlivenosti.

BLUE 2

sa tiež nazýva indigová modrá alebo indigotín a Indigo Karmín. Ide o syntetickú verziu indiga, farbiva prirodzene vyrábaného z rastlín. Indigotín je na druhej strane ropný produkt s chemickým vzorcom C16H10N2O2. Používa sa v pečive, cereáliách, zmrzline, občerstvení, cukríkoch a čerešniach. Túto farbu nemožno považovať za bezpečnú vzhľadom na štatisticky významný výskyt nádorov, najmä mozgových gliómov, u samcov potkanov. Nemala by sa používať v potravinách.

Potiaľ náš výskum.

Čo to znamená pre Veriaceho konzumenta v obchode? Vernosť Bohu v dôslednom skúmaní potravín a vyhýbanie sa tým, ktoré obsahujú hmyz, alebo nie sú skutočne potravinami pre človeka. Lebo ako povedal sám Pán:

Ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, či ruka, rozumej pohľad na cukrík, či žiadostivosť pôžitku z neho, radšej odvráť svoj zrak od skaldkostí a stiahni ruku z regálu v obchode, než aby si pre ne nebodaj skončil naveky tam, kde nechceš.

Takže stráž svoju dušu aj duše svojích detí VEĽMI a nenechaj sa zviesť do pasce priemyslu, ktorý živí sám seba a svojich lobystov a partnerov. Ale nie teba, človek.

Najnovšie príspevky