Nielen z chleba je živý človek

Ako prežívam a čo mi dalo štúdium Božieho Slova skrze HZP? Čo sa zmenilo v mojom živote štúdiom Pánovho Slova?
Teším sa na čas, kedy môžem byť s Božím Slovom, čítať a počúvať ho. Štúdium Pánovho Slova mi dalo a dáva vidieť neviditeľné, spoznávať Ježiša vo svojom živote ako naozaj živého a konajúceho. Pán ma skrze svoje Slovo naozaj uzdravil a zbavil dôsledkov mojich nesprávnych rozhodnutí. Ježiš mi skrze Slovo pomohol nájsť jedinú správnu cestu v mojom živote. Vďaka Božiemu Slovu má môj život zmysel.

Ivana

študentka kurzu Spása

Zlož svoju starosť na Pána

Čo sa učím skrze kurzy na HZP? Predovšetkým kráčať za Pánom, verne, či prší a či svieti slnko, či ma niečo bolí, alebo aj keď mi je zastretý vrchol. Kurzy ma učia vernosti, poslušnosti, nehľadieť na seba a vstávať po páde. Učím sa aj bojovať nenechať si vziať to, čo mi On dáva. Učia ma neveriť sebe, ale tomu, čo On hovorí, učia ma dôvere Bohu a už nie sebe. Učia ma dať Pánovi to, čo môžem. Pomáhajú mi hľadať Pána, počúvať Ho, čo mi chce povedať, ukázať… a takto prijímať Jeho starostlivosť o mňa a aj Jeho výchovu.

Danka

študentka kurzu Spása

Bol stratený a našiel sa

Čo mi štúdium dáva? Spoznávam kto je môj Boh, učím sa o svojom duchovnom pôvode a rodine – tej Božej – do ktorej je znovuzrodený človek prijatý. Ide o Krista, nie o mňa. Okrem iného mi štúdium potvrdilo správnosť môjho kroku, vystúpiť z RKC a naučila som sa lepšie si organizovať čas.

Anaska

študentka kurzu Spása

A Svetlo vo tmách svieti

Čo sa učím skrze kurzy HZP? Prvý kurz, ktorý momentálne robím, ma učí nachádzať pravdu skze Pánovo Slovo.  Zároveň ma učí pravidelnosti s Božím slovom, dôvere v Božie slovo, dodáva mi silu,  odvahu, povzbudenie do každého dňa.

Andrea

študentka kurzu Viera

Našla som drachmu

Po vypočutí Perličiek Tri prasiatka a Nezabiješ, som si uvedomila, že môj kňaz nechodí do inej práce ale pracuje, aby som ja bola schopná porozumieť Pánovmu Slovu a kráčať za Ním správnym smerom. Pán ku mne v srdci hovoril: “Možno hladuje, a ty sa tu zaoberáš márnymi vecami.” Aj často pri počúvaní lekcií som počula škvŕkanie žalúdka lektora. Pán ma usvedčil, že som nevďačná a mám pamätať nielen na bedárov, ale aj na toho, kto sa za mňa prihovára u nášho Otca a prostredníctvom Božieho Slova sýti moju dušu. Okamžite som išla a poslala to, čo kňazovi patrí. Chvála Pánovi za všetky požehnania!

Ivana

študentka HZP