Pôvod vecí nepríjemných

12 DECEMBRA 2020
Najprv hádanka: Ktoré z nasledujúcich slov má spoločný koreň s pandémiou?
  • demokracia
  • démonológia
  • panvica
  • degradácia

Odpovedal si panvica? Odpovedal si nesprávne. Správna odpoveď je: demokracia.

Tu je dôkaz:

demokracia: systém riadenia celej populácie (sveta) alebo všetkých oprávnených členov štátu, zvyčajne prostredníctvom volených zástupcov.

Teraz pandémia: choroba, či nákaza, prevládajúca v celej krajine alebo vo svete.

Matematika je tuto: ak bezbožný národ podelíme bezbožej vláde, výsledkom bude pandémia. Toto však nie je nič nové pod slnkom, len história sa už ZASA opakuje, lebo homo sapiens (vážne?) nie premýšľa, iba vymýšľa.

Najnovšie príspevky