Povzbudenia2021-11-29T09:01:58+01:00

Povzbudenia

Prejav úcty k rodičom

10.05.2024|

Jednou zo zakázaných foriem správania je preklínanie rodičov. Ale príkaz úcty zahŕňa aj zákaz nadávania aj znevažovania rodičov, či už sú nažive alebo po ich smrti. Lv 20:9: Každý človek, ktorý preklína svojho otca alebo matku, musí byť súdený a usmrtený [...]

Vyhradený Obsah

10.05.2024|

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Spoľahlivá láska

10.05.2024|

Ak by bola láska vždy vrátená v naturáliách, nikdy by nebola bezpodmienečná. Jedno židovské príslovie hovorí: "Vtiahni ich hrubými povrazmi lásky. Možno ich priblížiš k Tóre a Bohu. A ak nie, nestratil si prikázanie lásky." Nemožno zachrániť všetkých, lebo majú slobodnú [...]

Vyhradený Obsah

10.05.2024|

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Vyhradený Obsah

09.05.2024|

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Vyhradený Obsah

09.05.2024|

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Bezpodmenečné prejavy priazne

09.05.2024|

Konaj svoju službu s nulovými očakávaniami. Tento svet potrebuje všetku lásku, ktorú môže dostať. Keď robíš láskavosť pre druhého, nesmieš mať žiadne, ani najmenšie očakávania. Samozrejme, že chceš, aby sa tento človek stal lepším človekom, duchovnejším človekom, aby splnil účel, pre [...]

Go to Top