Povzbudenie Študentov Biblie

29 MÁJA 2024
Po znovuzrodení všetko to začína − štúdiom Biblie.

Pasáž knihy Levitikus zvaná “Moje Nariadenia” obsahuje časť nazývanú „Napomenutie“. Po začiatku s obrovskými požehnaniami, ktoré budú udelené ľuďom, keď budú nasledovať Božie zákony a dodržiavať Jeho prikázania, Boh prechádza do Napomenutia, zdôrazňujúceho dôsledky, ak tak človek, Bože uchovaj, nespraví.

Dôležitosť námahy pri štúdiu Biblie možno vidieť v dominovom toku veršov, ktoré začínajú časť Napomenutia. Boh hovorí:

Lv 26:14-15: Ale ak Ma nebudete počúvať a nebudete plňte všetky tieto prikázania, a ak pohŕdate Mojimi ustanoveniami a odmietate Moje nariadenia, nevykonávate žiadne z Mojich prikázaní, a tým porušujete Moju zmluvu…

V celej veci môžeme vidieť sedem hriechov. Prvý vedie k druhému atď. a proces degenerácie je nasledovný:

  1. Po prvé, človek sa neučí Bibliu;
  2. potom následne neplní prikázania;
  3. potom pohŕda ostatnými, ktorí ich plnia;
  4. potom nenávidí tých, ktorí Slovo vyučujú,
  5. bráni iným plniť prikázania,
  6. popiera pravosť prikázaní
  7. a napokon popiera samotnú všemohúcnosť Boha.

Aký je prvý hriech? Neštúdium (žiadne systematické, cielené, tématické štúdium) Biblie. Ak budeme dôsledne študovať Bibliu, potom sa všetky naše výzvy rozplynú a zmiznú.

Najnovšie príspevky