Poznaj svoj hriech, Slovač!

24 JANUÁRA 2023
Celá naša krajina potemnela. Duša Slováka nevyhnutne potrebuje vzkriesenie. Jedni si ťažkajú, iní zúfajú a ďalší len hromžia na to, ako to tu nefunguje, aké je všetko zlé a každý zhadzuje vinu na svojho blížneho. Ale tieto následky majú svoj dôvod.

Zatiaľčo tma a vina je v každej duši, ktorá sa temnote okolo seba aj v sebe klania. Ako?

Predstav si na chvíľku túto svoju REALITU, Slovač:

Boh od počiatku prikázal svojmu ľudu dávať desiatky JEHO kňazom, nie katolíckym, ani evanjelickým ani iným kňazom, lebo o tých vtedy ešte nebolo chýru ani slychu. A ani nikdy potom ich im dávať neprikázal. Prečo ale Boh prikázal dávať desiatky Jeho kňazovi? Čo bol Boží kňaz za človeka, že mu Boh priznal všetky desiatky svojho ľudu a v každom pokolení? A prečo mu ich priznal?

Bol to Boží vyvolenec, ktorého prácou a zodpovednosťou bolo venovať 24/7 svojho času prepisovaniu Božieho Slova. Prečo? Aby mal národ pravé, Božie poznanie všetkých vecí a nezahynul. Napadlo ťa niekedy, prečo sa USA aj iným rozvinutým krajinám sveta napriek všetkému tak veľmi darí? Lebo tam si Božie Slovo ešte stále vážia.

Aby Boh (kňazov) udržal pri živote, lebo im zakázal mať akýkoľvek materiány majetok, okrem nevyhnutného a taktiež nesmeli vlastniť pozemky, a teda ani obrábať pôdu, priznal im desiatky od svojich bratov. Prečo nesmeli mať žiaden majetok, okrem strechy nad hlavou a odevov pre telo? Lebo ich ultimátnou zodpovednosťou pred Bohom, bolo starať sa o to, aby mal národ v každom čase Božie Slovo. A nielen národ, ale aj jeho kráľ. A aby to Slovo národ mal, musel Boží kňaz celý svoj čas a každý deň, venovať prepisovaniu aj štúdiu Božieho Slova pre blaho všetkých, uprostred ktorých kňaz žil.

To preto je v Božom Zákone napísané, že kráľ bol povinný prepísať si vlastné Pismo z rúk Božieho kňaza, aby mohol vládnuť spravodlivo a pamätal, že Boh je nad ním v každom čase.

Kde nieto Božieho kňaza, tam niet ani Božieho Slova, ani Zákona, len anarchia, bezbožnosť, zvrátenosť, bezprávie, hlad, temnota a smrť. Hlúposť a degenerácia tak ovláda všetkých. Samozvaným kňazom ho totiž Boh nikdy nedal a ich knihy sú len prepisky na motívy Božieho Slova. A tie sú ako vzor pre svätý život absolútne nevhodné.  Všetko čo majú je len pečiatka kňaza kultu, ktorý knihu odporúča. Preto je u Ozeáša napísané:

Môj ľud je zničený pre nedostatok poznania;
pretože si odmietol poznanie, aj Ja teba odmietnem, že Mi nebudeš kňazom;
vidiac, že si zabudol zákon (náuku) svojho Boha, Ja zabudnem aj na tvojich synov.
(Oz 4:6)

Áno, národ odmietol poznanie, lebo sa nikdy nezamýšľal nad tým, čo za knihy mu to kňazi štátnych nábož. systémov tlačia do rúk, ani prečo. Tragická pravda je, že Slovensko ide dolu vodou PRÁVE preto, lebo DODNES NEMÁ PREKLAD PÔVODNÉHO BOŽIEHO SLOVA.
Nemalo ani len jediný preklad pôvodných svätých kníh Písma. A pravdou je, že Slovensko ho NEMALO A EŠTE nakrátko NEMÁ už od počiatku svojich dejín!

Nenechaj sa pomýliť ani klamať: Už prví vierozvestci boli katolíci, čo znamená, že to neboli Boží kňazi, a teda nepriniesli Sväté Písmo, ale jeho katolícky prepis. Toto je historicky dokázateľný fakt. A je tragické, že to Slovači ani nejako nevadí. Ba vyzerá to, že jej na tom ani nezáleží. Preto bude Slovensko onedlho pohltené kráľovstvom Antikrista – zotročené najkrutejším vládcom a jeho chvostom.

Prečo je dôležité mať pravý preklad Svätého Písma? Lebo Viera pochádza z počutia Božieho Slova. Ak nemáš ohlásené Božie Slovo, ale jeho adaptáciu, NEMÔŽEŠ UVERIŤ BOHU a bez viery je nemožné robiť Bohu radosť, ani prijať Ducha Svätého, ani byť vzkriesený v posledný deň. A to je Satanovým cieľom, na ktorý používa v kultoch tých, čo zišli z Pánovej Cesty Spásy – aby Boží človek neuveril Bohu a nebol spasený.

Ozeáš hovori pravdu: Národ HYNIE, lebo NEMÁ POZNANIE, lebo ODMIETLI POZNANIE.

To preto sú tu dnes toľkí nerozumní v národe, – ale až takí nerozumní, – ktorí povedia, že ten, kto vyučuje Božie Slovo, tak má robiť zdarma. Temnota v takých dosiahla svoj klimax: stali sa vrahmi svojich duší, aj svojich blížnych.

ALE,

Svetlom do tmy je FAKT, že Slovensko onedlho skutočné Sväté Písmo mať môže a aj BUDE.
Do dnešného dňa sú totiž UŽ preložené:

  • Nová Zmluva,
  • Žalmy
  • a 80% kníh Starej Zmluvy.

A ty tomu môžeš pomôcť rovnako, ako Boží ľud v časoch Božieho ľudu v kráľovstve Izraela. Aj ty môžeš mať podiel na doslovnom VZKRIESENÍ SLOVAČE z mŕtvych.

Nevyzývam ťa na zbierku, hlásam ti: ROB POKÁNIE z mŕtvych skutkov. Prestaň podporovať nezmyselné veci a aktivity a prijmi podiel na Chlebe pre dušu celého Národa – aby náš Slovenský národ nezahynul, ale aby mal Večný Život!

Ako povedal Ján Werich: Když už jednou jsi, tak koukej abys BYL!

Tí, ktorí prijali pravdu Slova a chcú ROBIŤ POKÁNIE a mať podiel na vzkriesení národa ponúkam vskutku Boží spôsob:

Starostlivosť o život toho, kto sa namáha na Preklade Pôvodnej Biblie 

Najnovšie príspevky