Pravá dobrota

30 DECEMBRA 2018
Väčšina kresťanov si veľmi hlboko želá byť známy ako milostivý, láskavý, trpezlivý a odpúšťajúci. Cítime, že Ježišovi naše najlepšie správanie akosi “dlhujeme”. Ešte viac to platí pre tých z nás “v službe”, ktorých životy sú verejne pripojené k Ježišovi. Niektoré motívy, ktoré nás k takémuto správaniu vedú, sú krásne (o chvíľu sa pozrieme na tie zvyšné). Vieme, ako strašne náboženstvo skreslilo pohľad sveta na Boha a veľmi chceme získať Ježišovu pozornosť a aby nás vyslyšal. A tak zachádzame do krajností, presviedčajúc samých seba, že tí, ktorí sú v rovnakej línii s Ježišom, sú naozaj skvelí ľudia. V skutočnosti, v dnešnej dobe sa väčšina kresťanských lídrov až prehýba, len aby vyzerali ako skutočne skvelí, moderní a v žiadnom prípade vôbec neboli kritickí alebo neodsudzovali. Je to nová PR kampaň pre Ježiša.

Problém je, že v našom úsilí byť dobrými, vzornými deťmi kresťanstva, akosi skrývame, alebo zanedbávame tú druhú stranu Ježišovej osobnosti. A čo sa týka svätosti, je Ježiš smrteľne vážny.

“Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Lebo čistíte čašu a misu zvonka, ale vnútri sú plné lúpeže a pôžitkárstva! Slepý farizej! Vyčisti čašu najprv zvnútra, aby bola čistá aj zvonka!” (Mt 23,25-26)

Veľmi rád by som počul tón jeho hlasu a videl výraz v jeho tvári. Myslím, že si môžeme byť celkom istí, že keď Ježiš burácal: “Beda vám,” všetci si rýchlo držali nohavice. A čo je tu problém? Plytká svätosť. Jej predstieranie. Ignorovanie hlbokých problémov duše.

Pokiaľ ide o Ježiša, svätosť je záležitosťou srdca. “Vyčistite čašu a misu znútra a budú čisté aj navonok.” Tento model osobnej transformácie, ktorú kresťanstvo ponúka je interne externý. Je to premena srdca, mysle, vôle a duše, ktoré sa potom začne prejavovať navonok v našich skutkoch. Toto je absolútne nevyhnutné, ak chceme pochopiť Ježiša a jeho skutočnú dobrotu.

Prevzaté a preložené s láskavým povolením Ransome Heart Ministries

Najnovšie príspevky