Pravá Láska k Bohu

20 NOVEMBRA 2022
V knihe Genezis čítame, že Izemael býval po celej oblasti, ktorú obsadili jeho potomkovia.

Ale hebrejský originál doslova znie: „Padol v celej oblasti. . . . “ Izmael bol „padnutou“ verziou Abraháma.

Abrahám zosobnil svätú lásku – lásku k Bohu a láskavosť k druhým.

Izmael zosobnil lásku v jej „padnutej“ verzii, posadnutú túžbu po telesnosti a zmyselnosti.

V našich vlastných životoch je našou úlohou premeniť našu lásku a vášeň pre materiálne veci – onú padlú lásku Izmaela – na svätú lásku k Bohu.

Najnovšie príspevky