Pravda od Základov

25 MÁJA 2023
Pravdu určuje skutočný život, pretože skutočný život je tam, kde Pravda patrí.

Keď Stvoriteľ prišiel stvoriť ľudskú bytosť, Pravda povedala: „Netvor ho, lebo je plný lží.”

Láskavosť povedala: “Stvor ho, lebo bude robiť skutky láskavosti.”

Čo urobil Stvoriteľ? Vrhol Pravdu na zem a stvoril ľudskú bytosť.

Preto hovorí: “Pravda vyklíči zo zeme.”

Každý argument v Biblii možno zredukovať na rovnakú zásadnú otázku:

Nasledujeme strnulú, nemennú pravdu bez ohľadu na svet? Alebo berieme do úvahy špecifiká tejto situácie? Pozeráme sa iba zhora nadol, alebo sa pozeráme aj zdola?

Debata nie je nikdy jednoduchá, pretože pravda už nie je pravdou, keď ju niekto skompromituje. Skôr musíme nájsť spôsob, ako držať oba konce palice v tom istom čase.

Preto sa diskusia musí uskutočniť medzi nami, ľudskými bytosťami tu na zemi, a odtiaľ musí vyrásť uznesenie.

Lebo len tak Pravda zostúpi na zem, kam skutočne patrí.

Najnovšie príspevky