Prečo oslavovať slobodu?

19 APRÍLA 2022
S Exodom vstúpila sloboda do našej krvi a našich duší.

Ak sme stále otrokmi – spoločenského uznania, uznávania druhých, našich chúťok, našich závislostí, nášho ega – ako môžeme oslavovať odchod z Egypta? Ako môžeme oslavovať oslobodenie, ktoré ešte nie je úplné?

Pretože s Exodom sa pojem slobody dostal do našej krvi a do našich duší. Zmenilo nás to až do základov.

Dozvedeli sme sa, čo to je. Začali sme si to želať. A stali sme sa schopní to dosiahnuť – vlastnými silami (Iz 52:1-6).

Stali sme sa vrodene slobodnými, aby sme sa tento rok počas Pesachu stali skutočne slobodnými.

Najnovšie príspevky