Prečo pokánie?

10 JÚLA 2021

Boh povedal: Robte pokánie“,

To znamená: PODSTÚPTE ZMENU ZMÝŠĽANIA VOČI BOHU, inak sa objaví mentálna degenerácia, čo je strata schopnosti porozumieť vôbec niečomu (viď Rim 1).

Najnovšie príspevky