Prehľad Svedectiev2019-01-02T17:36:01+01:00

Prehľad Svedectiev

Požehnanie dňa

28.09.2023|

Zmluva s Bohom nás uisťuje, že akékoľvek rozsiahle úsilie pri šírení biblického vzdelania, šírenia Slova Božieho a Jeho učenia a práca vykonávaná múdro as priateľstvom nie je nikdy bezvýsledná.

Objatie Stánku

27.09.2023|

Stánok je Božím objatím po Dni Zmierenia. Na Deň Zmierenia sa duše vracajú, aby sa spojili so svojím pôvodom a nesú so sebou Božie iskry zo všetkého, čo v tomto svete urobili. Ich návrat stúpa ako vôňa horiaceho kadidla atmosférou a [...]

Vyhradený Obsah

26.09.2023|

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Dozvuky sviatkov

26.09.2023|

Ak dedina nemá deti, ktoré študujú Bibliu, jej obyvateľstvo je vystavené kliatbe ostracizmu, t.j. vylúčenia zo spoločnosti alebo skupiny — teda Božieho Kráľovstva, — kým pre deti nezamestná učiteľov.

Vyhradený Obsah

26.09.2023|

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Blaženosť Manny

25.09.2023|

Na Yom Kippur sme všetci živení jedlom anjelov. Tóra používa rovnaký jazyk na opis pôstu na Yom Kippur ako na opis života z manny v divočine. (Dt 8:3) V skutočnosti to Boh používa ako dôkaz, že pôst na Yom Kippur znamená [...]

Keď Príde Mesiáš

24.09.2023|

Boh potom povedal Mojžišovi, aby informoval Jeho ľud, že pohania ich nakoniec ocenia a budú ich chváliť za to, že zostali verní svojej zmluve s Bohom. Dt 32:43: Plesajte, Národy, s Jeho ľudom...! Keď dôjde k ultimátnemu vykúpeniu, pravda sa už [...]

Vyhradený Obsah

23.09.2023|

Na Deň Zmierenia telo dostáva život z pôstu. Čo sa dosiahne pôstom na Deň Zmierenia? Že aj naše fyzické telá môžu cítiť vzácnu blízkosť tohto dňa. Deň Zmierenia je tak svätý deň, keď telo dostáva život z pôstu. [...]

Vyhradený Obsah

23.09.2023|

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Vyhradený Obsah

22.09.2023|

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Žiariví ako Deň Zmierenia

22.09.2023|

Na konci Dňa Zmierenia vstupujeme do nového roka v žiarivom, sviežom odeve pre naše duše. Svetlo podstaty Dňa Zmierenia môže teraz žiariť celý rok. Prečo v taký svätý, krásny deň Židia znova a znova recitujú zoznam hriechov? Pretože jeden deň v [...]

Výzva Bohatstva

21.09.2023|

Boh potom povedal Mojžišovi, aby informoval Jeho národ o tom, ako im Boh poskytne materiálnu odmenu v krajine Izrael. Ale Boh ich tiež varoval, že ak sa preženú v tomto bohatstve, spôsobí to, že sa proti Nemu vzbúria. Dt 32:15: Predtým [...]

Go to Top