Prehľad Svedectiev2019-01-02T17:36:01+01:00

Prehľad Svedectiev

Vyhradený Obsah

12.03.2023|

Existuje známy výrok: "Má viac v malíčku ako ty v celom tele." No, ak by to mohla byť pravda o ľudskej bytosti, potom si predstav, koľko moci, milosrdenstva, súdu a cti má Boh vo svojom vlastnom malíčku – samozrejme, hovoriac metaforicky. [...]

Urob to naozaj

11.03.2023|

Ak hľadáš Pravdu, Pravda si ťa nájde. 1Kr 18:21: Ako dlho budete kuľhať na dve strany? Ak je Boh Bohom, nasledujte Ho. A ak je Baal bohom, nasledujte jeho!  Toto je šokujúce. Ako mohol Eliáš vôbec navrhnúť ľuďom takú možnosť, aby úplne [...]

Vyhradený Obsah

11.03.2023|

Boh potom obnovil zmluvu, ktorú uzavrel so židovským ľudom na hore Sinaj a ktorá bola hriechom Zlatého teľaťa zrušená. Súčasťou tejto zmluvy bol Boží sľub, že dá Židom Krajinu Izrael, ktorú vtedy obývalo sedem kanaánskych národov. Ex 34:11: Boh prikázal Mojžišovi, [...]

Mikroreparácia

10.03.2023|

Ak nedokážeš napraviť všetok svoj neporiadok, naprav aspoň trochu. Je tu veľký Boh, ktorý ti pomôže so zvyškom. Keď Boh povedal Mojžišovi, že každý Žid musí dať dosť na odstránenie duchovných škôd spôsobených hriechom so zlatým teľaťom, Mojžiš bol znepokojený."Človek bude musieť dať [...]

Vyhradený Obsah

09.03.2023|

Svätostánok mal byť svätým miestom, svätyňou v priestore, kde sa Izrael mohol stretnúť s Bohom. Tak isto je sobota svätyňou v čase, v ktorej sa môžeme stretnúť s Bohom. Pasáže Čítania: Ex 30:11 až 34:35 Ez 36:16-38 Mk 9:1-10 Ex 31:16: [...]

Krásne Absurdné

09.03.2023|

Je to absurdný svet. Ty buď Božsky absurdný. Svet je absurdný. Hnusne absurdný. Aby si napravil škaredú absurditu, nemôžeš byť len normálny. Potrebuješ alternatívnu absurditu. Krásnu absurditu. Hovoríme tomu „božské šialenstvo“.

Božie Kráľovstvo

08.03.2023|

Bohu sa zapáčilo spasiť svet bláznovstvom ohlasovania Evanjelia Vykúpenia. Čím bláznivejšie sa Jeho slová zdajú, tým mocnejšie a pravdivejšie sú. A Božie Kráľovstvo sa naozaj javí ako bláznivé: V Božom Kráľovstve sú veci spätné alebo hore nohami, presne opačne, než je [...]

Vyhradený Obsah

06.03.2023|

Zákon N238, alebo negatívne prikázanie č.238 je, že máme zakázané zadržiavať a odkladať výplatu miezd najatého pracovníka. Zdrojom tohto zákazu je Boží výrok: Lv 19:13: Nedovoľte, aby vám mzda robotníka zostala cez noc až do rána. Kedy platí tento verš? Ak [...]

Vyhradený Obsah

05.03.2023|

Boh uzavrel svoj opis obradov inštalácie tak, že príbytok pomenoval „Stánok stretnutia“. Tento výraz znamená, že Svätostánok by bol miestom, kde by sa Boh „stretol“ s Mojžišom, aby s ním komunikoval, a miestom, kde by sa Boh „stretol“ so židovským ľudom, [...]

Hamanov Hazard

05.03.2023|

Boh nehrá kocky s vesmírom. Ale kocky sú napriek tomu hodené. Pretože Haman veril, že celý život je hazard. Boh hodil kockou, povedal, a svet bol stvorený. Ďalší hod – dobrý bol vybraný ako dobrý a zlý ako zlý. Haman si [...]

Sila svätosti

04.03.2023|

Okrem inštalácie kňazov Boh povedal Mojžišovi, aby nainštaloval Oltár tak, že ho pomaže a prinesie naň konkrétne obety. Vyjadrením svätosti Oltára je skutočnosť, že keď už je naň niečo položené, musí to tam zostať, aby sa to spálilo, aj keby to [...]

Go to Top