Prehľad Svedectiev2019-01-02T17:36:01+01:00

Prehľad Svedectiev

Múdrosť a Obrana

15.05.2022|

Medzi vlastnosťami Boha, o ktoré sa máme usilovať, má múdrosť mimoriadne vysokú hodnotu, ako dosvedčujú Príslovia 4:7: „Múdrosť je hlavná vec; preto získaj múdrosť." Múdrosť je teda prvou a hlavnou vlastnosťou, ktorú máme mať. Kaz 7,8-10: Lepší je koniec veci ako [...]

Láska a Zákon

14.05.2022|

Zaobchádzaj s ľudskou bytosťou ako s božským drahokamom a drahokam vnútri začne žiariť. Jeden fantastický židovský Starší raz napísal: „Miluj pokoj. Usiluj sa o pokoj. Miluj každého človeka, ktorého Boh stvoril a pritiahni ho k Božiemu Zákonu.” Čoby Starší Izraela, hovorí [...]

Krk

13.05.2022|

Dôvod, prečo máš krk, je ten, aby tvoja hlava mohla zostať nad všetkým. Medzi hlavou a srdcom leží úzky priechod nazývaný krk. Tento krk predstavuje veľkú výzvu, pretože hlava musí premýšľať veľmi hlboko, aby jej myšlienky počulo srdce, ktoré je hlboko [...]

Zvieracie zlato

12.05.2022|

Využi silu svojej vnútornej šelmy: V tebe je božská osoba vnorená do ľudskej, racionálnej osoby, vnorená do ľudskej šelmy. Čo môže získať dokonalá, božská duša, uhniezdením sa v pudovom, surovom tele, zušľachťovaním a krotením ľudskej šelmy? Všetko. Tvrdohlavý vzdor tvojho vnútorného [...]

Tri v Jednom

11.05.2022|

V každom z nás akoby boli traja ľudia, jeden vnorený do druhého, ako matriošky. Ale nie sú. V skutočnosti sú to len tri úrovne jedinej duše - tri lupene jednej ruže. V každom z nás je božská duša. Tá je vnorená [...]

Úcta k rodičom

10.05.2022|

Jednou zo zakázaných foriem správania je preklínanie rodičov, či už počas ich života, alebo po ich smrti. Lv 20,9:  Lebo každý, kto by zlorečil svojmu otcovi alebo svojej matke, istotne zomrie; preklial svojho otca alebo svoju matku; jeho krv bude na [...]

Koho Milovať

09.05.2022|

Boh informoval Mojžiša o nápravných trestoch za angažovanosť do vzťahov, ktoré boli zakázané. Po uzavretí týchto zákonov Boh vyhlásil, že židovský národ ich musí dodržiavať, a pamätať na Toho, kto ich uložil. Boh to povedal takto: „Ja som Pán, váš Boh“. [...]

Štít proti apostáze

08.05.2022|

Posledná časť verša Hebr 10:19 obsahuje pravdepodobne najsilnejšie nabádanie v celej Biblii, aby sme vstali a kráčali vierou. Hoci títo Hebreji neboli "laodicejskí" ako celok, mali k tomu veľmi blízko. A tento problém majú dnes mnohí, ktorí by ho mať nemali. [...]

Dvaja Svedkovia

07.05.2022|

Dvaja svedkovia, ktorých Boh onedlho pošle prorokovať, majú od Neho autoritu carte blanche na vyhladenie tých, ktorí budú zasahovať do ich  služby, ako aj moc nad počasím a prírodnými živlami v takej sile Ducha Svätého, a v takej moci a spôsobe, ako [...]

Bezpodmienečné Prejavy Priazne

06.05.2022|

Konaj dobré skutky s nulovým očakávaním. Trvaj na tom, že keď prejavuješ láskavosť  inému, nesmieš a nebudeš k tomu pripájať žiadne ďalšie podmienky, ani očakávania. Samozrejme, že chceš, aby sa tento človek stal lepším, duchovnejším človekom, aby splnil zámer, pre ktorý [...]

Si príliš dôležitý, než aby si hrešil

05.05.2022|

Pánovi učiteľovi, s láskou je klasický film zo 60. rokov, ktorý rozpráva príbeh novoprijatého učiteľa, ktorý sa snaží vychovať triedu, ktorá je známa svojím neposlušným, nenapraviteľným a niekedy násilným správaním. Po určitom neúspechu však zavedie novú stratégiu: zaobchádzať s nimi ako [...]

Sila Myšlienky a Reči

04.05.2022|

Jednou zo zakázaných foriem správania je ohováranie. Lv 19,16: Nebudeš chodiť hore-dole ako žalobca medzi tvojim ľudom; ani nebudeš stáť bokom, keď ide o život tvojho blížneho (kým nevytečie krv tvojho blížneho); Ja som Pán. Výraz žalobca tu znamená aj zradcu, udavača, [...]

Go to Top