Prekonávanie Hraníc Stvorenia

25 JÚLA 2023
Mojžiš potom pristúpil k opisu zjavenia Boha pri odovzdávaní Tóry na vrchu Sinaj.

Dt 4:35: Bolo ti ukázané, aby si vedel, že Pán je Boh; okrem Neho iného niet.

Odhalením svojej podstaty, ktorá je mimo Stvorenia, nám Boh umožnil prekročiť aj hranice prírody.

Aby sme prekonali životné výzvy a skúšky, musíme si len pripomenúť, že „okrem Neho iného niet“, t. j. že nič nemôže byť skutočnou prekážkou naplnenia Božích zámerov, keďže každý je v konečnom dôsledku súčasťou Božej podstaty. Vyvolanie tohto vedomia pozdvihne naše vedomie Boha na úroveň skutočného vnímania Božej podstaty všade. To zase slúži na urýchlenie ultimátneho vykúpenia Kristom, keď „bude zjavený Boh a každé telo ho uvidí a pochopí, že PÁN JE BOH, OKREM NEHO NIET INÉHO“.

Trojica sú traja.

BOJ JE JEDEN.

Najnovšie príspevky