Prekročenie Intelektu

16 FEBRUÁRA 2024
Vnútro svätostánku bolo rozdelené závesom na vonkajšiu miestnosťou – „Svätyňu“ a vnútornú miestnosť „Svätyňu svätých“.

Ex 26:33: … a Opona vám bude oddeľovať Svätyňu od Veľsvätyne

Vonkajšia miestnosť Svätostánku obsahovala tri zariadenia: svietnik, stôl s dvanástimi chlebmi a kadidlový oltár. Naproti tomu Svätyňa Svätých obsahovala iba jedno zariadenie: Archu zmluvy.

Dve miestnosti Svätostánku znamenajú dve fázy dosiahnutia jednoty s Bohom. Vo vonkajšej miestnosti Svätostánku začíname orientovať svoje vedomie na Boha tým, že na Neho zameriame svoj intelekt – meníme svoje zmýšľanie. Preto boli vo vonkajšej miestnosti tri zariadenia; označujú tri zložky intelektu: schopnosť získať vhľad, schopnosť pochopiť význam tohto vhľadu a schopnosť urobiť to, čo chápeme, relevantné pre náš vlastný život.

Keď dospejeme k vedomiu Boha vo svedomí, môžeme postúpiť na ďalšiu úroveň: na nadprirodzené vedomie Boha. Toto je vedomie sa dosahuje prijatím Ducha Svätého. Len skrze Neho je nám potom možné vstúpiť do vnútornej miestnosti, ktorá obsahuje Archu. Na tejto úrovni je už nielen náš rozum, ale celá naša bytosť pohltená Bohom.

Najnovšie príspevky