Priblíženie sa

20 MARCA 2023
Vďaka Bohu, že máš v sebe zviera. Bez neho, čo by si inak mal na obetu?

Ako sa teplokrvné stvorenie postavené z mäsa a kostí dostane do blízkosti Boha?

Boh je vysoko nad nebesia a zem. My sme pevne prilepení na prízemí. Divé zviera v nás kope a kričí, navždy nás zbehne z cesty rozumu a zhodí späť na zem.

Takže Biblia hovorí: “Vezmi si to svoje zviera a urob z neho svoju obetu Bohu.”

Pracuj s tým zvieraťom. Uč ho. Skroť ho. Priveď ho, aby robilo dobré veci – svojím srdcom, vnútornosťami, so všetkou jeho telesnosťou. Nech to má čo i len dúšok božskej múdrosti Biblie.

Žiadna aróma nie je príjemnejšia Bohu ako taká obeta, ako ľudské zviera, pečené a okorenené soľou božského. Takouto obetou sa všetky Božie stvorenia dvíhajú vyššie a ako stúpajú, do tvojho sveta sa uvoľňuje záblesk božského svetla.

Svetlo, nad akéhokoľvek svetlo.

Niet väčšej blízkosti k Bohu, ako jeden malý boží skutok vykonaný tvojím zvieraťom vnútri.

Najnovšie príspevky