Prijatie Duchovných Výziev

6 FEBRUÁRA 2023
Boh vedel, že Židia sa nebudú cítiť úplne oslobodení z faraónových pazúrov, kým tento zostane nažive, a že potenciálna hrozba jeho prenasledovania im zabráni v úplnom prijatí Božieho Zákona.

Boh teda opäť urobil faraóna tvrdohlavým a inšpiroval ho, aby prenasledoval Židov po brehu Trstinového mora. Keď ho Židia videli prichádzať, spanikárili.

Ex 14:10: Faraón sa priblížil.

Faraón svojím prenasledovaním vlastne priblížil Židov bližšie k Bohu, čoho dôkazom je ich volanie k Nemu, keď videli, že sa blíži egyptská armáda. V skutočnosti je to často opozícia, ktorá prebúdza naše najhlbšie zásoby energie a prinúti nás samých konečne sa k Nemu priblížiť.

Áno, čítaš správne: skúšky viery a rozličné ťažkosti, majú naozaj za cieľ prinútiť nás uveriť, že sami si zo situácie naozaj neporadíme a tak sa konečne priblížime k Bohu.

Preto, keď sme konfrontovaní s nejakou výzvou, mali by sme ju vnímať ako príležitosť na duchovný rast, a nie sa jej snažiť vyhnúť.

Pohodlie a spokojnosť v časoch konca, ktoré žijeme, totiž spôsobujú, že strácame zo zreteľa priority, čo oslabuje náš zmysel pre naliehavosť v našom Božom poslaní. A tú zo zreteľa stratiť nesmieme, lebo aj posledný faraón Tohto Sveta sa stále viac približuje.

Fyzická alebo duchovná nepriazeň nám tak pomáha zažiť šok z tejto ľahostajnosti, podkopať našu sebaistotu v materializme a poskytnúť nám príležitosť napredovať vo vzťahu s Bohom tým, že prekážku prekonáme. A tu Boží človek dokazuje prítomnosť spasiteľnej viery, ktorá premáha naozaj úplne všetko.

Najnovšie príspevky