Prijatie Výzvy

20 OKTÓBRA 2023
Presne rok po začiatku potopy bola Zem dostatočne suchá, aby bola obývateľná.

Noe sa však zdráhal opustiť archu, pretože on a zvieratá v nej žili v mieri a harmónii. Noe vedel, že keď zvieratá opustia archu, vrátia sa k svojmu prirodzene agresívnemu správaniu.

Gn 8:15-16: Boh prehovoril k Noachovi a povedal: “Opusť archu!”

Ako sme videli, „vstup do archy“ je metaforou potreby ponoriť sa do štúdia Biblie a modlitby. Avšak skutočným účelom vstupu do archy je opustiť ju. Boh nám prikazuje – ako prikázal aj Noemovi – nezostať v ochrannom duchovnom prostredí štúdia Biblie a modlitby s Božím Slovom, ale vyjsť z neho, vstúpiť do sveta a premeniť svet na Boží domov.

Najnovšie príspevky