Prikázanie Čestnosti a Úprimnosti

26 MÁJA 2022
V jedom zo svojich žalmov Dávid opisuje človeka, v ktorom niet vôbec žiadnej falošnej cesty, žiadnych pretvárok, žiadneho klamstva, žiadnych klebiet, ľstivosti ani pokrytectva. Nevytvára prázdne priateľstvá, ani nevyslovuje márne komplimenty.

Jeho srdce, ruka a jazyk sú vo viere a praktizovaní pravdy jedno. Je verný, zodpovedný a dôveryhodný, človek bezúhonný, pretože jeho srdce je čisté. Preto jeho reč a skutky, oboje spoločne, svedčia o pravde.

2Kor 4,1-2: Preto, keďže je to skrze milosrdenstvo Boha, že máme túto službu, toto kňazstvo, sme neochvejní. Zriekli sme sa tajnej nehanebnosti; nepodvádzame, ani nefalšujeme Božie slovo, ale zjavením Pravdy sa odporúčame svedomiu všetkých ľudí pred Bohom.

V týchto veršoch apoštol jasne vyjadruje našu zodpovednosť voči Bohu, pokiaľ ide o deviate prikázanie. Pravdu máme prejavovať v každej oblasti nášho života a poctivo a usilovne využívať Božie dary dary bez podvádzania či prefíkanosti.

Je tvoja cesta Kristova? Môžeš povedať, že nemáš nič spoločné so skrytými a hanebnými metódami a rečou? Pavol tu nehovorí o skutkoch bezohľadného chytráctva, ale o tom, ako narábame s Božím Slovom. Falšujeme Slovo, ktoré nám Boh dal, aby sme podľa neho žili a učili? Náš život by mal zjavovať, že sa pred Bohom predstavujeme ľudskému svedomiu. Svoj život máme preto žiť v bázni pred Bohom s vedomím, že On sleduje a posudzuje všetko naše správanie.

Máme byť ako deti a otvorení, aby sme nechali čo najmenej priestoru pre nesprávnu interpretáciu našich motívov, neporozumeniu našim skutkom alebo prekrúcaniu našich slov z ich skutočného významu. Záleží na tom, čo si o nás ľudia myslia? Niektorí sú za prístup: „Urobím si, čo chcem, a na tom, čo si myslia ostatní, nezáleží.“ Toto nie je múdrosť.

Bohu však na zmýšľaní ľudí záleží. Zvlášť ak je to zmýšľanie o Ňom a všetkom, čo s Ním súvisí. Ak by mu na tom nezáležalo, nehovoril by vo svojom Slove toľkokrát a nenapomínal by nás, aby sme boli Jeho dobrými svedkami a chránili Jeho aj naše dobré meno. Veľká časť našej účinnosti čoby svedka Ježiša Krista závisí od toho, či sme dôveryhodní skrze čestnosť a úprimnosť. Či žijeme Jeho Slovo naozaj, či je tu svedectvo jednoty našich slov a skutkov. Ver mi, je nemožé byť Kristov a robiť hanbu Menu Ježiš. Je nemožné prijímať Pravdu a klamať aj podvádzať.

Dodržiavanie deviateho prikázania začína tým, že sa nenecháš svojím klamným srdcom oklamať, a nebudeš robiť ani hovoriť nič iné, než čo je v Božích očiach čestné a pravdivé. Kto Pravdu – Krista prijíma, ten podľa nej aj žije a vidieť to v reči aj skutkoch – oboje je v jednote a harmónii. Musíš preukázať pravdivé svedectvo bez ohľadu na to, čo si ľudia spravia z toho, čo hovoríš alebo robíš, alebo akú bolestnú škodu môže pravda spôsobiť tvojmu namyslenému egu a márnivosti.

Písmo hovorí, že kto klame, z toho hovorí Diabol. To znamená, že kým človek pokrytectvom, lžou a podvodom blížnych slúži Satanovi, kým klame a podvádza, hoci len seba samého, memôže byť poslom ani hovorcom Pravdy. Žiaden Boží Prorok nikdy neklamal. A taký nemôže prijať ani Ducha Pravdy. Ba čo viac, ak nerobí pokánie, nemôže zostať zasnúbený s Kristom.

Preto sa lži v akejkoľvek podobe chráň!

Najnovšie príspevky