Prikázanie Sebaovládania

31 JANUÁRA 2022
Prvé prikázanie hovorí o základe; posledné o motivácii. Prvé sa zaoberá Skalou vekov; posledné narastajúcimi vlnami túžby. Prvé je potvrdením božského zdroja morálky; posledné sa zaoberá prameňmi nemravnosti. Prvé znamená, že správna myšlienka povedie k správnemu konaniu; posledné nám pripomína, že nesprávne nápady povedú k nesprávnym činom.

Posledné prikázanie je jedinečné medzi desiatimi a jeho umiestnenie na poslednom mieste určite nie je náhodné. Zatiaľ čo ostatné sa týkajú činov, tento sa zaoberá postojmi. Predošlé zakazujú vonkajšie skutky, zatiaľ čo toto sa zameriava na vnútorné myšlienky. Ako röntgen zameraný na myseľ, zjavuje nepokojné, chamtivé, lakomé, žiarlivé a závistivé ľudské srdce. Je asi najťažšie na dodržanie, pretože jeho porušenie je najrozšírenejšou morálnou chybou ľudstva.

Kol 3,5: Umŕtvujte preto svoje údy v Tomto Svete: smilstvo, zhýralosť, zlú žiadostivosť a lakomstvo, čo je modloslužba.

Slovom, ktoré sa tu prekladá ako „žiadostivosť“, je grécke slovo pleonexia. Je to škaredé slovo, ktoré opisuje škaredý hriech. Je to škaredé, pretože je to modlárstvo a deštruktívne. Lexikóny opisujú pleonexiu ako „nenásytnú túžbu mať to, čo právom patrí inému“. Naznačuje to bezohľadné hľadanie seba samého a arogantný predpoklad, že iní a veci existujú pre môj vlastný prospech.

Žiadostivosť je modloslužba, pretože na miesto Boha stavia vlastný záujem a veci. Muž si založí idol, pretože chce mať z neho nejaké potešenie alebo uspokojenie. Slúži teda na získanie, čo je modloslužba. Podstatou modlárstva je teda získať pre seba. Kresťania sa však musia odovzdať Bohu a my to robíme tak, že sa mu poddáme v poslušnosti všetkému, čo hovorí.

Pavol hovorí, že máme „umŕtvovať svoje údy, ktoré sú v Tomto Svete“. To neznamená len praktizovať asketickú sebadisciplínu. Je to veľmi silné slovo, ktoré znamená „zabiť“. Znamená to zabiť každý náš úd, t.j. súčasť zmýšľania, postojov a správania sa, ktorú sú normou dnešnej doby. Kresťan musí zabiť egocentrizmus. Musí radikálne premeniť svoj život a presunúť pozornosť zo seba na Boha. To je presne to, čo Ježiš učil v evanjeliu (Mt 5:29-30). Všetko, čo nám bráni plne poslúchať Boha a odovzdať sa Ježišovi Kristovi, musí byť duchovne odstránené.

Desiate prikázanie, podobne ako prvé, slúži ako správca, ktorý kontroluje, či zachovávame ostatné.

Ak sa chceš o prikázaniach Boha dozvedieť pravdu, akú nám doteraz zakrývali a presvedčiť sa, že v nich niet jediného “musíš”, ponúkam ti náš kurz Desať Slov.

Najnovšie príspevky