Priľnutie k Znalcom Zákona

29 JÚNA 2022
V poradí 6. prikázanie Zákona (nie Desatora) znie, že máme byť blízko múdrych ľudí a stýkať sa s nimi. Ak je počiatkom múdrosti Bázeň pred Bohom, je jasné, že múdrymi sa tu myslia tí, ktorí sa držia Božej múdrosti.

Boh nám na viacerých miestach prikazuje byť im neustále nablízku a byť s nimi vo všetkých možných spôsoboch priateľstva, ako je jedenie, pitie a podnikanie, aby sme tak uspeli v napodobňovaní ich činov a z ich slov poznali skutočný pohľad na veci.

Zdrojom tohto prikázania je Boží výrok: „A k Nemu budete lipnúť“.

Toto prikázanie sa opakuje: „Jeho sa budeš držať“ a je vysvetlené slovami: „Pridajte sa k múdrym a ich študentom“.

Je však aj odvodené a to z verša: „Jeho sa budeš držať,“. Židovskí mudrci dokonca učia, že človek sa musí oženiť s dcérou znalca Božieho Zákona, alebo vydať svoju dcéru za znalca Božieho Zákona, pomáhať znalcom Božieho Zákona a byť zaangažovaní do ich diela. Kto má uši, nech poučúva, čo Duch hovorí Crkvám.

Hovoria: „Je možné, aby sa človek pripútal k Božej Prítomnosti, keď verš hovorí: ‚Pán, váš Boh, je ako stravujúci oheň‘?!

A aj ten, kto sa ožení s dcérou znalca Božieho Zákona sa považuje za toho, kto priľnul k Božskej Prítomnosti.

Charakteristickými vlastnosťami znalca Božieho Zákona sú predovšetkým: láskavosť a porozumenie.

Pretože tieto, dnes skutočné zvláštnosti, sú dôsledkom štúdia Božích ciest (spôsobov).

Najnovšie príspevky