Príprava na Sviatok Žatvy

4 JÚNA 2022

Preto Pán povedal Mojžišovi: “Choď k Ľudu a oddeľ ich ako svätých dnes a zajtra a oni nech si vyperú rúcha.” (Ex 19:10)

 „Oddeľ ich ako svätých dnes a zajtra,“ sa deje Zhora, lebo posväcuje nás len ten, kto je Svätý. A to je jedine Boh.

Ale „oni nech si očistia rúcha“ – to musí urobiť každý sám. Toto je celé vyučovanie.

„Oddeľ ich ako svätých“ povedal Boh Mojžišovi.

Predĺženie Mojžiša je v každej generácii a oni sú schopní oddeliť Boží ľud ako svätých „dnes“ aj „zajtra“; ale na to je potrebné „…a nech očistia si odev“ – odev myslenia, reči a skutkov.

Toto musí urobiť každý sám.

Najnovšie príspevky