Pripravený Cieľ

4 NOVEMBRA 2022
Máš pocit, že sa každý do teba naváža? Že nech robíš čokoľvek, každý je zakaždým proti tebe? Máš pocit, že ťa nik neprijíma, že si cieľom ich útokov? Odporujú ľudia zakaždým všetkému, čo povieš?

Gn 16:12: Jeho ruka bude vo všetkom a ruka každého bude na ňom…

Istý učenec a vzdelaný muž, sa raz sťažoval rabínovi Mendelovi:

“Rabbi, celá študovňa na mňa šliape! Nikdy neprijmú, čo hovorím. V skutočnosti robia prakticky vždy opak toho, čo radím!”

Rabín mu odpovedal: “Rozťahuješ sa po celej študovni – kamkoľvek chce človek vkročiť, nemôže inak, než stúpiť na teba…”

Najnovšie príspevky