Prísľub Vykúpenia

6 JANUÁRA 2024
Boh povedal Mojžišovi, že sa mu zjavil preto, lebo aby ich vyslobodil z moci Egypťanov a priviedol ich z Egypta do krajiny krásnej a priestrannej, do krajiny, ktorá oplýva mliekom a medom.

Mojžiš sa opýtal, ako má vysvetliť Božie mlčanie počas ich otroctva. Boh odpovedal, že naozaj cítil ich bolesť počas ich vyhnanstva. Vyhnanstvo však malo svoj účel a Jeho milosrdenstvo je vždy účinné, aj keď je skryté. Boh potom povedal Mojžišovi, že ak ľuďom povie, že nastal čas ich vykúpenia, uveria mu – napriek ich sťažnostiam na to, ako s nimi Boh zaobchádza.

Ex 3:16: Boh povedal Mojžišovi, aby povedal ľudu: Istotne som vás navštívil a videl som, čo sa vám stalo v Mitzrayime.

Aj keď Židia klesli na nebezpečne nízky duchovný stav, dokonca slúžili modlám, Boh nepovedal Mojžišovi, aby ich pokarhal alebo aby ich varoval, že ak nenapravia svoje spôsoby, ich vyhnanstvo bude pokračovať. Boh mu skôr prikázal, aby im pripomenul zásluhy ich predkov a oznámil, že pre túto zásluhu a pre zásluhy svojho utrpenia budú vykúpení.

Až oveľa neskôr, keď mal pre nich alternatívu – prikázania, ktoré mali splniť – povedal Mojžiš Židom, aby prestali slúžiť modlám.

Podobne najúčinnejším spôsobom, ako priblížiť srdcia našich Veriacich spoluobčanov k Bohu, je najprv ukázať im krásu ich dedičstva a pozdvihnúť ich prísľubom vykúpenia.

Najnovšie príspevky