Priveď Boží zázrak

25 JANUÁRA 2024
Mojžiš sa snažil Izraelitov upokojiť a začal volať k Bohu o vyslobodenie.

Ale Boh povedal Mojžišovi, aby nevolal k Nemu; ale primäl ľud vstúpič do vody. Všetko, čo bolo potrebné, bolo, aby zdvihol svoju palicu nad more a tá sa rozdelila, čo umožnilo Izraelitom prejsť po morskom dne do bezpečia.

Ex 14:16: Boh povedal Mojžišovi: Vezmi svoju palicu a zdvihni svoje rameno nad more.

Rozdelenie Červeného mora bola zázračná a nadprirodzená udalosť. Na „spustenie“ zázraku však musela existovať prirodzená akcia: Boh dal ľuďom pokyn, aby išli vpred, a Mojžišovi, aby zdvihol svoju palicu nad vodu. Boh vždy vyžaduje najprv nejaký ľudský skutok a až potom robí zázraky.

Je to preto, že udalosti, ktoré sa dejú bez nášho pričinenia, nás skutočne neovplyvňujú. Až keď vynaložíme isté osobné úsilie, oceníme Boží zázrak. To isté platí vo všetkých oblastiach života. Prosiť o Božie požehnanie nestačí; musíme vynaložiť určité úsilie, ktoré bude slúžiť ako kanál pre požehnanie.

Najnovšie príspevky