Priveď Život do Prikázaní

21 MÁJA 2024
Boh potom poučil Mojžiša o zákonoch, ktorými sa riadia zakázané vzťahy.

Boh tieto zákony predostrel vyhlásením, že ich účelom je zlepšiť životy Božieho ľudu a zdokonaliť ich, aby mohli byť prijatí do večného života.

Lv 18:5: Musíte chrániť moje pravidlá a moje obrady, ktoré musí človek robiť, aby podľa nich žil. 

Prečo máme Božie prikázania chránť? Lebo žijeme v čase, keď sú tieto rušené a ničené prepisovaním ich podľa toho, čo sa komu páči. A súkromný výklad Biblie, je Bohom zakázaný. Dnes mnohí prikázania citujp, ale podľa nich nežijú – nestrážia ich vo svojich dušiach, a teda vôbec nezažívajú ich moc.

Ale toto prikázanie možno čítať aj ako „žiť podľa nich“, „aby sme ich naplnili životnou silou“. To nás učí, že prikázania Boha nielen zlepšujú naše životy; ich zachovávaním ich doslova uvádzame do života. SLovo sa tak stáva živým.

Napríklad ani tá najstarostlivejšie pripravená modlitba nemôže splniť svoj účel – a tým dosiahnuť pozitívnu zmenu v realite – kým sa ju nebude modliť Veriaci muž či žena a so smelou vierou a plnou dôverou Bohu.

Takto uskutočňujeme Boží plán stvorenia prostredníctvom plnenia Božích prikázaní. Samozrejme, aby sme „oživili“ Božie prikázania, my sami musíme byť „živí“, t. j. znovuzrodení, zdraví, silní, šťastní, nadšení a optimistickí.

Najnovšie príspevky