Príznaky duchovnej blokády

13 APRÍLA 2024
Tzara’at kože sa môže vyvinúť z lézie, zápalu alebo popálenia. Vo všetkých týchto prípadoch je prvým príznakom tohto trápenia biela škvrna na tele.

Lv 13:19: Ak sa objaví biela škvrna, osoba sa musí ukázať kňazovi, aby sa zistilo, či nie je postihnutá tzara’at.

Keď Boh spôsobí, že sa na koži človeka objaví tzara’at, urobí to tak, že obmedzí cirkuláciu krvi v určitej oblasti kože, ktorá potom zbelie. Táto blokáda v obehu je fyzickým príznakom podobnej, duchovnej blokády.

Duchovná blokáda, ktorá vedie k fyzickému tzara’at, nastáva vtedy, keď nás naše pocity duchovnej inšpirácie nepokoria tak, ako by mali. Namiesto toho, aby sme sa stali lepšími ľuďmi, naše naduté povedomie o Bohu nafukuje naše ego. Tento zosilnený pocit vlastnej hodnoty nás opíja nadmernou sebadôverou. Ak sa to neberie do úvahy, môže nás táto samospravodlivosť v mnohých ohľadoch skaziť.

Preto je dôležité uistiť sa, že k žiadnej takejto duchovnej blokáde nielen nedochádza, ale naopak, že nás duchovná inšpirácia pokorila a prejavila sa v našom záujme o druhých.

Najnovšie príspevky