Protiklady

21 JÚNA 2023
Duchovné a fyzické sú vo svojej podstate protikladné. Vyššia telesná kvalita je nedostatok duchovnej.

V materiálnych záležitostiach je ten, kto je „spokojný so svojím údelom“, človekom najvyššej kvality.

Človek, ktorý má túto vlastnosť, prostredníctvom služby dosiahne najvyššie úrovne.

V duchovných veciach je však uspokojiť sa so svojím údelom najhorším nedostatkom a vedie, nedajbože, k zostupu a pádu do pekiel.

Najnovšie príspevky