Prvotný Výkrik

26 SEPTEMBRA 2022
Trúbenie poľnice je prvotný výkrik.

Zvuk šofaru
nie je výkrikom ľudského hlasu.
Je to vytie zvieracieho rohu.

Je to výkrik taký prvotný, taký surový,
že myseľ prestane uvažovať,
srdce zastaví svoj pulz.

So zúrivosťou šelmy uväznenej vo svojej klietke,
vybuchne nahá podstata duše,
zavýjanie, trhanie cez nebeské závesy,
prebudenie prvotnej podstaty všetkého bytia.

Surové jadro tvojej duše dole
sa dotýka Prvotného Základu hore,
a teraz sa môže začať ich opätovné stretnutie.

Najnovšie príspevky