Na kurz som išla s očakávaním,

že konečne zažijem stretnutie so živým Kristom v dare Ducha Svätého. No a čo sa stalo? Minula som sa s ním. Bola to pre mňa riadna facka, lebo som verila, že domov sa vrátim ako Božia dcéra. V prvom a na začiatku druhého dňa kurzu som sa takmer nevedela sústrediť, potom sa to zlepšilo. Mala som nádej, že už som pripravená prijať Ho v kázaní, alebo že Ho prijmem pri modlitbe. A zasa nič!  Vediac, že mám nenávidieť hriech a hriešnika milovať /seba nevynímajúc/, odohnala som žiaľ a pocity ľútosti.

Napriek tomu že som ešte dar Ducha Svätého neprijala, svedčím, že Boh je živý. Prejavil svoju moc, keď sa na viacerých vylial počas modlitby ako tomu bolo aj na Sviatok Žatvy. Bolo úžasné vidieť to i počuť a ja ho oslavujem za moc Jeho Slova a učenia v Pravde.

Jedinému Bohu, nášmu Spasiteľovi, skrze Ježiša Krista, nášho Pána, nech je sláva a veleba, vláda a moc pred všetkými vekmi i teraz, a naveky

Anastázia

absolventka kurzu SAV

Zvelebuje moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi !

Celé roky som sa snažil nasledovať Pána a žiť ako prikazuje, no až posledne mesiace pred Kurzom, z frustrácie zo seba i spôsobu ako som žil, som bol schopný prijať pravdu, že v mnohom podľa vlastných predstáv. Boli záblesky, ale nie niečo trvalé, čo sa zakorení a prináša Bohu ovocie.

Lebo bez Neho naozaj nemôžeme nič urobiť. Hľadal som radosť v Bohu, spieval Mu, chválil Ho, modlil sa, no vnútri som vedel, že je niečo, čo mi bráni prijať Pravdu hlbšie, v srdci, vo svedomí. Aj počul i čítal o dobrote Božej a veciach, čo Boh robil, ale zas až na záblesky, počúval som svedectvá druhých a ticho im “závidel” ..

Počas troch dní Kurzu a kázania čistého Božieho Slova (lebo viera je z počutia a počutie skrze Božie Slovo) mi jedna mentálna modla po druhej padala
a napriek vnútorným bojom som dával Bohu súhlas, že Jeho Slovo je Pravda a hento staré už nechcem. A bez Zmierenia sa s Ním a Jeho odpustenia
z Kurzu nazad domov proste nejdem! Ako Jakob: “Kým ma nepožehnáš, nepustim Ťa!” 😀
Boží služobníci a teraz už Bratia a Sestry v Kristovi sa za mňa modlili (Boh im to nikdy nezabudni!) a počas modlitby ma od mentálnych blokov Boh oslobodil, a donesúc Mu dar viery a vzývajúc Jeho Meno, som prijal Dar Ducha Svätého. Halelujah! Boh mi odpustil mi a prijal ma za Svojho syna!
Odvtedy sa môžem radovať z Boha z celého srdca, bez hanby a pocitov viny, v ľahkosti a spievať a ďakovať Mu z hĺbky srdca, z nezaslúženej Milosti, ktorú mi daroval 🙂
A to je len začiatok .. the best is yet to come 😎 .. Božia rýchlosť je naozaj tri dni 😉
Jaro

Jaro

Absolvent kurzu Spasiteľná Viera

Nie nadarmo tento kurz nesie názov Spasiteľná Viera. 😊

V biblickej škole študujeme rok, a za ten čas sme sa naučili veľa. Často som však mala pocit, že všetko mám v hlave, v slobode sa pre to rozhodujem a naozaj chcem, no k srdca sa to nevie dotknúť tak úplne. Akoby som nevedela poriadne otvoriť dvere, alebo som na všetko pozerala cez závoj.
Už kurz Viera nám dal obrovské množstvo informácií, podľa ktorých sme vedeli, že sme sa vydali na správnu cestu, no stále to bola najmä viera rozumová.
Takže na kurz Spasiteľná viera som šla s očakávaním, že konečne sa stane to na čo toľko myslím a po čom túžim. Že stretnem Ježiša osobne, zažijem ten osobný dotyk Živého Boha, konečne všetko do seba zapadne, a moje srdce sa zamiluje tak, že sa Ho už viac nebude chcieť pustiť.
Na túto túžbu počas tých troch dní Ježiš úžasne odpovedal. Po kúskoch začal odhaľovať Kto a Aký je, kde býva, a ako si On predstavuje náš vzťah. Porovnávanie našich predstáv s Pravdou Božieho Slova býva veľmi zjavujúce. 😉
Nielen že sa moje očakávania sa naplnili, a dostala som v čo som dúfala, ale boli mi dané aj poklady navyše, lebo Ježiš je naozaj štedrý! 😊
Na záver kurzu sa mocne oslávil, keď naplnil Slovo, ktoré mi v to ráno v modlitbe povedal: “Dnes prišla Spása do tohto domu…lebo Syn človeka prišiel hľadať, čo sa stratilo.”
Domov som odchádzala ako Jeho dcéra, a od prvého dňa mi každú chvíľku ukazuje, ako vyzerá život kráľovských detí. Akoby naozaj všetko do seba zapadlo, a dvere sa otvorili. Dnes z prebudeného srdca ďakujem za Život, za Jeho dotyky, za novú naozajstnú rodinu, za múdrosť a lásku, ktorú On sám zjavuje. Naozaj verný je Ten, ktorý dáva prisľúbenie. 😊😊❤❤
Chvála Pánovi, že je tak nekonečne dobrý! 😊❤

Martina

Absolvent kurzu Spasiteľná Viera

Kurz Spasiteľná Viera

Ďakujem Pánovi za úžasný kurz Spasiteľná Viera, a aj za všetko, čo som v škole HZP naučila.

Pán sa mi dal viditeľne poznať nielen v samotnom kurze, ale aj v uzdravení a oslobodení mojich bratov a sestier od všetkého, čo ich blokovalo prijať Ducha Svätého. Duch Svätý dokázal svoju prítomnosť naozaj veľmi mocne a väčšina tých, ktorí Ho túžobne očakávali, Ho naozaj aj prijali, som toho svedkom. Boh im aj mne potvrdil synovstvo. Vďaka Mu za to! 

Kurz Spasiteľná Viera bol prvým naživo,  takže som sa mohla o tomto učení zdieľať s ostatnými bratmi a sestrami tak, že som svoju vieru mohla nielen darovať Bohu, ale aj ju nechať rásť. Radosť z Božej prítomnosti a spoznávania Ježiša v Slove, ktorú som zažívala nemožno ničím, čo je vo svete, nahradiť. Ježiš sa o mňa naozaj staral a stará tak viditeľne, že sa o tom už nedá pochybovať. Ďakujem Bohu za všetkých, ktorých mi poslal na pomoc. Nech je zvelebené Jeho Meno!

Pred týmto kurzom som mala silné bolesti chrbtice /posunutie dvoch stavcov/, ktoré sa počas kurzu postupne zmierňovali, a pri zostúpení Ducha Svätého počas modlitby, ktorá trvala viac ako som bola schopná predtým stáť, som žiadnu bolesť necítila. Dnes druhý deň po modlitbe sú tak mierne, že už nemusím brať lieky od bolesti. Dokonca som bola schopná prejsť pešo už dvakrát vzdialenosť, ktorú som predtým nedokázala prejsť. Ježiš je môj Lekár! Aleluja!

Nech je zvelebený Pán, ktorý sa nikomu neodopiera a dáva, každému tak, ako potrebuje! Pre mňa sa stal tým najbližším, komu môžem vždy dôverovať. Nikdy ma nesklamal, aj keď som ja Jeho mnohokrát sklamala. Ježiš mi odpustil. Jemu patria všetky vďaky! Vďaka Bohu za všetkých, ktorí slúžili v tomto úžasnom kurze!

Ivka

absolventka kurzu

Svedectvo z kurzu Spasiteľná Viera

Ďakujem Pánovi veľmi za tento kurz, ale nie len zaň, ale celkovo za školu HZP, do ktorej ma pozval a za všetko, čo ma v nej učí.

Keďže som vedela, že cieľom kurzu je prijatie Ducha Svätého, chcela som naň ísť, lebo doteraz som o Ňom iba stále počúvala s dodatkom, že Ho musím mať a mne sa to zdalo také komplikované.

Počas celého trvania kurzu som v mojom vnútri musela odháňať dotieravé, ba až násilné myšlienky, ktoré kebyže príjmem, prišla by som o dar, ktorý som chcela Pánovi odovzdať, a Boh mi naozaj verne pomáhal a zrejme pozoroval moje odhodlanie a odpovedal mi vždy Slovom, ktorému som sa proste vo svojom vnútri rozhodla veriť. Jemnému hlasu, ktorý sa nevnucuje, ale dáva v slobode na výber. Boh ma tu naozaj svojím Slovom, ktorým som sa počas prípravy sýtila, podopieral. Toto bolo moje pokánie, pretože v minulosti som svoju myseľ tak usilovne nestrážila a ani som sa nesnažila rozlišovať, čo za myšlienky sa mi tu snažia do mysle nasťahovať. 

Keď sme sa v sobotu večer, v čase, keď sme už mali väčšiu polovicu kurzu za sebou vrátili z návštevy domov, hoci návšteva bola naozaj príjemná a radostná, už dávno som nevnímala vnútri takú prázdnotu. V duchu som rozmýšľala iba o jednom, ale moje ústa akoby nedokázali vydať hlas a požiadať o modlitbu. Bolo to pre mňa ťažké a teraz chápem prečo. To moje Ja žiadať nechcelo. Moje Ja si chcelo poradiť samo a nikoho nepotrebovať. Lenže Moja predstava prijatia Ducha Svätého kdesi v súkromí miestnosti so silným vetrom zostupujúcim zhora sa tri roky nenaplnila, takže mi bolo jasné, že tudy cesta nevede.

Chcela som vstúpiť do Božieho Kráľovstva s batohom vlastných predstáv, ale ešte predtým som musela uznať, že tu som naozaj na Inom území, musím sa prispôsobiť ja, nie Boh. Tu proste nerozhodujem ani náhodou, iba Boh. A tak som sa tej svojej predstavy upustila. A nakoniec som bola schopná o modlitbu aj požiadať, aj toto bolo pre mňa moment pokánia a zároveň svojho rozhodnutia čo chcem a čo nechcem aj toho, že nie už druhý rozhoduje o mne a ja sa zveziem, ale ja si volím a Boh odpovedal a prijal ma, v jednoduchosti s darom, ktorý som mu dokázala dať, i keď bol možno malý.

A teraz sa teším, že som súčasťou Božej rodiny a mám toľkých bratov a sestry, ktorí sa stali svedkami môjho vstupu do Božieho kráľovstva :-). 

Danka

absolvent kurzu Spasiteľná Viera