Rešpekt k Hraniciam

25 NOVEMBRA 2023
Keď Jakub pokarhal Labana za zlé zaobchádzanie s ním a jeho rodinou, Laban ustúpil a obaja uzavreli zmluvu.

Jakub postavil kamennú mohylu ako pamätník ich súhlasu, aby cez ňu prechádzali len na podnikanie, nie na nepriateľské účely.

Gn 31: 52: Táto hromada buď svedkom a tento stĺp buď svedkom, že pre zlo ja neprejdem cez túto hromadu k tebe, a že ty neprejdeš cez túto hromadu a tento stĺp ku mne.

Na rozdiel od pevnej steny je mohyla súhrnom nespojených kameňov, čo znamená, že oddelenie medzi Labanom a Jakubom nebude absolútne.1 Z duchovného hľadiska to znamená, že Jakub nestaval medzi sebou a ríšou Labana nepreniknuteľnú bariéru. Pokračoval vo vstupe do Labanovej ríše kvôli „obchodu“, pričom zostal oddelený od negatívnych vplyvov Labanovej životnej filozofie.

Podobne aj konceptuálny „kopec“, ktorý musíme postaviť, aby sme rozlišovali medzi nami a fyzickým svetom okolo nás, musí zostať polopriepustný. Aj keď musíme prejsť cez túto kopu, aby sme mohli vykonávať svoju činnosť posväcovania hmotného sveta, zároveň musíme zostať imúnni voči jeho negatívnym aspektom.

Najnovšie príspevky