Rešpekt k Hraniciam

4 DECEMBRA 2022
Keď Jakub pokarhal Labana za zlé zaobchádzanie s ním a jeho rodinou, Laban ustúpil a obaja uzavreli zmluvu.

Jakub postavil kamennú hŕbu ako pamätník ich súhlasu, aby ju odovzdali len na podnikanie, nie na nepriateľské účely. Laban povedal Jakubovi:

Gn 31:52: Táto hromada buď svedkom a tento stĺp buď svedkom, že pre zlo ja neprejdem cez túto hromadu k tebe, a že ty neprejdeš cez túto hromadu a tento stĺp ku mne.

Na rozdiel od pevnej steny je hŕba kameňov súhrnom nespojených kameňov, čo znamená, že oddelenie medzi Labanom a Jakubom nebude absolútne.

Z duchovného hľadiska to znamená, že Jakub nestaval medzi sebou a územím Labana nepreniknuteľnú bariéru. Pokračoval vo vstupe do Labanovho územia kvôli „obchodu“ aby posilňoval iskry svätosti, ktoré tam boli, ale robil by to, pričom by sám zostal oddelený od negatívnych vplyvov Labanovej životnej filozofie.

Toto sa musíme naučiť: nebáť sa robiť “business” vo svete, ale zachovať sa imúnnymi voči duchu Tohto Sveta – neprijať jeho životné filozofie, slogany, mottá a mantry. My nič z toho nepotrebujeme, ale Tento Svet až zúfalo potrebuje svätosť.

Podobne aj konceptuálna „hŕba“, ktorú musíme postaviť, aby sme rozlišovali medzi nami a mtaeriálnym svetom okolo nás, musí zostať polopriepustná. Aj keď musíme prechádzať cez túto kopu, aby sme mohli vnášať svätosť do materiálneho sveta, zároveň musíme zostať imúnni voči jeho negatívnym aspektom.

Najnovšie príspevky