Revolúcia

10 AUGUSTA 2022
Čo ti bráni? Obráť svet hneď dnes!

Keby si tam bol
a sily zla sa chystali zničiť Jeruzalem
a ty by si mal moc s tým niečo urobiť,
sedel by si tam, a smútil a plakal?

Alebo by si postavil svet na hlavu, aby si zmenil históriu?

Tak čo ti bráni?
Obráť celý svet hneď teraz!

Najnovšie príspevky