Rozhranie

19 NOVEMBRA 2023
Všetko, čo existuje, je On a ty.

Všetko ostatné je bod, kde sa vy dvaja stretávate a komunikujete.

Najnovšie príspevky